De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Na vernietiging bestemmingsplan opnieuw Afdeling 3.4 Awb?

Na vernietiging bestemmingsplan opnieuw Afdeling 3.4 Awb?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwijst (in de uitspraak van 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1008) voor de beantwoording van die vraag naar een eerdere uitspraak (van 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5143).De Afdeling geeft aan dat het bestuursorgaan in beginsel zelf mag kiezen of, na vernietiging van het vastgestelde bestemmingsplan, de procedure van afdeling 3.4 Awb (UOV) opnieuw wordt doorlopen. De raad mag dus in principe zelf kiezen of er een nieuw ontwerpbeste...
Leestijd 
Auteur artikel Kristy Tilleman (uit dienst)
Gepubliceerd18 april 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verwijst (in de uitspraak van 12 april 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1008) voor de beantwoording van die vraag naar een eerdere uitspraak (van 7 september 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5143).

De Afdeling geeft aan dat het bestuursorgaan in beginsel zelf mag kiezen of, na vernietiging van het vastgestelde bestemmingsplan, de procedure van afdeling 3.4 Awb (UOV) opnieuw wordt doorlopen. De raad mag dus in principe zelf kiezen of er een nieuw ontwerpbestemmingsplan wordt genomen. Er mag ook worden volstaan met het enkel nemen van een nieuw vaststellingsbesluit.

Dat is alleen anders als er zich omstandigheden voordoen “waarin het uit een oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van een besluit, mede gelet op de aard en ernst van de gebreken die tot de vernietiging hebben geleid en het verhandelde in die eerste procedure, niet passend moet worden geoordeeld als het bestuursorgaan ermee volstaat terug te vallen op de eerdere procedure en niet een nieuw ontwerpbesluit opstelt en ter inzage legt”. Dat is bijvoorbeeld het geval als er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan sprake is van een wezenlijk ander plan of als de wijzigingen niet van ondergeschikte aard zijn.

Het voorgaande geldt overigens niet alleen bij vernietiging van vastgestelde bestemmingsplannen, maar ook bij andere besluiten waarop Afdeling 3.4 Awb van toepassing is.

Wilt u meer weten over bestemmingsplannen? Neem dan contact op met Kristy Tilleman, advocaat sectie Overheid & Vastgoed.