1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. nadeelcompensatie wegens verminderde bereikbaarheid kantoorgebouw

Nadeelcompensatie wegens verminderde bereikbaarheid kantoorgebouw: geen waardevermindering, dan ook geen taxatie

In haar vervolguitspraak van 5 september 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2906, beoordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak de afwijzing van het verzoek van Rabo Vastgoedgroep om nadeelcompensatie wegens waardedaling van haar kantoorgebouw te Hoevelaken. De gemiddelde omrijtijd van ongeveer 2 minuten vanwege het vervallen van twee van de acht aansluitingen op de A1 leidt niet tot een waardedaling.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 05 september 2018
Laatst gewijzigd 05 september 2018

Rabo Vastgoedgroep claimde € 2 mio vanwege waardedaling van haar kantoorgebouw. Als gevolg van de verminderde bereikbaarheid zouden de huurwaarde en de verkoopbaarheid zijn verminderd. De Afdeling oordeelt dat de Minister mocht afgaan op het (nieuwe) advies van de adviescommissie. Dat advies hield in dat bereikbaarheid van invloed kan zijn op de huurwaarde, en dus op de verkoopbaarheid, van het kantoorgebouw. De vermindering van de bereikbaarheid viel wel mee omdat ten gevolge van het wegaanpassingsbesluit slechts twee van de acht aansluitingen van het kantoorgebouw op de A1 waren vervallen en de omrijafstanden en omrijtijd beperkt zijn. Bovendien kan de nabijheid van op- en afritten van een snelweg ook een negatief effect op de huurwaarde van een kantoorgebouw hebben. De conclusie was dan ook dat de invloed van de beperkt gewijzigde bereikbaarheid op de huurprijs van het kantoorgebouw nihil is en het kantoorgebouw ten gevolge van het wegaanpassingsbesluit niet minder waard is geworden. De verminderde bereikbaarheid van het kantoorgebouw was zo klein , dat geen sprake is van een objectief te bepalen waardevermindering.

De Afdeling overweegt dat gezien deze conclusie taxatie van de waarde van het kantoorgebouw niet nodig was. Ook met het betoog van Rabo Vastgoedgroep dat het kantoorgebouw, gezien de grote omvang daarvan, niet interessant is voor de lokale markt maar alleen verhuurd of verkocht kan worden aan een landelijk opererende organisatie en dat daarom een goede bereikbaarheid via snelwegen voor dit kantoorgebouw extra van belang is, maakt de Afdeling korte metten. Immers, de bezoekers van een landelijk opererende organisatie zullen veelal langere reistijden hebben, zodat de beperkte extra reistijd van gemiddeld ongeveer 2 minuten nauwelijks zal worden opgemerkt.

N.B. Deze uitspraak is het vermelden waard omdat hieruit blijkt dat, als op basis van deugdelijk onderzoek en argumenten wordt aangetoond dat (in dit geval) de invloed van de verminderde bereikbaarheid op de waarde verwaarloosbaar is, een (bewerkelijke) taxatie van de huurwaarde achterwege kan blijven.