De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuwe update voortgangsstatus van de Omgevingswet

Nieuwe update voortgangsstatus van de Omgevingswet

Minister Ollongren informeert periodiek de Eerste en Tweede Kamer over de meest recente ontwikkelingen rondom de implementatie van de Omgevingswet. De wet- en regelgeving is inhoudelijk afgerond en het ontwerp van het KB over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is in behandeling bij de Eerste Kamer. Daarmee lijkt 1 januari 2022 nog steeds een haalbare datum.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 09 april 2021
Laatst gewijzigd 09 april 2021
 

Digitaal stelsel Omgevingswet
Met de kamerbrief van 8 april 2021 wordt duidelijk dat het heikele punt voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 van technische aard is. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale vergunnings-, plan- en zaaksystemen van gemeenten, provincies en waterschappen (decentrale voorzieningen) en de landelijke voorziening. De landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) bevat onder meer het Omgevingsloket en de standaarden om lokale systemen en landelijke voorziening met elkaar te ‘koppelen’. Na oplevering van een onderdeel van DSO-LV en soms zelfs al vooruitlopend hierop, gaat een leverancier aan de slag om hier software voor te ontwikkelen. Vervolgens wordt het bevoegd gezag aangesloten met deze software. Dit is een iteratief proces waarbij de softwareleverancier bijvoorbeeld kan ontdekken dat een bepaalde functionaliteit van het DSO-LV in combinatie met de eigen software en lokale instrumenten nog niet goed werkt. Dat vraagt dan om aanpassing aan een of meerdere kanten. Ook kan blijken dat de ontwikkelde software niet goed werkt bij het aangesloten bevoegd gezag. Dit bemoeilijkt de inwerkingtreding van en de werking met de decentrale voorzieningen.

In de Roadmap Route 2022 – waarover ik al eerder schreef – is aan de hand van de minimale criteria het kritieke pad in aanloop naar de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 geschetst om werkende ketens ingericht te krijgen. Deze alternatieve routes treden niet in de plaats van het DSO (de ‘hoofdroute’), maar bieden tijdelijke alternatieve mogelijkheden voor de bevoegde gezagen die nog niet in staat zijn van het DSO gebruik te maken. Uit het feit dat wordt gekeken naar alternatieven voor het DSO, kan worden afgeleid dat er een aantal knelpunten in de keten zijn die mogelijk niet kunnen worden opgelost voor 1 januari 2022.

Tot slot
De minister verwacht eind april het parlement te kunnen informeren over de uitkomsten van de verkenning naar de tijdelijke alternatieve maatregelen. Dan zal duidelijk worden wat deze maatregelen inhouden en of het nodig is deze beschikbaar te maken.