1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuws van de German Desk: Nieuwe uitspraak van het Bundesarbeitsgericht over het beginsel van Equal-Pay

Nieuws van de German Desk: Nieuwe uitspraak van het Bundesarbeitsgericht over het beginsel van Equal-Pay

De arbeidsmarkt is momenteel krap. Veel ondernemingen zijn op zoek naar nieuw personeel. Hoe kan met nieuwe potentiële werknemers over een hoger loon worden onderhandeld zonder daarbij te discrimineren? Het Bundesarbeitsgericht ("BAG") heeft namelijk in een recente uitspraak bepaald dat niet van het beginsel van gelijke beloning mag worden afgeweken alleen omdat een mannelijke medewerker over betere onderhandelingsvaardigheden beschikt dan een vrouwelijke medewerker.
Leestijd 
Auteur artikel Ann-Katrin Praus
Gepubliceerd 20 februari 2023
Laatst gewijzigd 22 februari 2023

Volgens het Duitse Statistische Bundesamt ontvingen vrouwen in 2022 een uurloon van 20,05 EUR, terwijl mannen een uurloon van 24,36 EUR ontvingen. Slechts een deel van dit verschil kan worden verklaard door hogere deeltijdse tarieven en lage lonen in vrouwspecifieke beroepen, aldus het Duitse Statistische Bundesamt. 

Naar Duits en Europees recht is discriminatie verboden. De Algemene wet gelijke behandeling (Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz - "AGG"), de Wet op de loontransparantie ("Entgelttransparenzgesetz - EntgTranspG") en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("VWEU") bepalen dat alleen objectieve, sekseneutrale redenen, zoals kwalificaties of beroepservaring, een verschil in beloning voor hetzelfde werk kunnen rechtvaardigen.

Het BAG moest nu beslissen of een vrouw was gediscrimineerd omdat een mannelijke collega die hetzelfde werk deed als zij, meer loon ontving.

Eiseres en haar mannelijke collega waren met een verschil van drie maanden bij hun werkgever in dienst getreden, waarbij de mannelijke collega eerder dan eiseres bij de werkgever was begonnen. Beiden hadden als onderdeel van de functie een salaris van EUR 3.500 bruto aangeboden gekregen. Eiseres had dit aanbod aanvaard. Haar mannelijke collega niet. Hij eiste een hoger basissalaris om bij de werkgever te willen gaan werken - hij had dus beter onderhandeld dan eiseres. De werkgever en de mannelijke collega van eiseres kwamen vervolgens een basissalaris van 4.500 EUR bruto overeen, dus 1.000 EUR bruto meer dan het salaris van eiseres.

De eiseres spande een rechtszaak aan tegen haar werkgever voor het verschil in salaris en een schadevergoeding wegens discriminatie. De rechtbanken van eerste en tweede aanleg wezen de vordering van de eiseres af. Zij verklaarden dat het hogere salaris van de mannelijke collega van eiseres gerechtvaardigd was, aangezien hij alleen tegen het hogere salaris bereid was de baan bij de gezamenlijke werkgever te aanvaarden. Het objectieve belang van de werkgever bij de aanwerving van werknemers rechtvaardigde derhalve het verschil in salaris. Het BAG was een andere mening toegedaan. Zij verklaarde dat het lagere loon van eiseres een discriminatie vormde en kende haar achterstallig loon en een schadevergoeding toe.

Wij adviseren u dan ook om (ook bij nieuwe aanstellingen) er altijd op te letten of in salarisonderhandelingen met (potentiële) werknemers objectief te rechtvaardigen kenmerken kunnen worden gebruikt om een hogere betaling van een (nieuwe) werknemer te kunnen rechtvaardigen. Is dit niet het geval, dan kan anders gemakkelijk discriminatie in de zin van deze nieuwe BAG-jurisprudentie worden aangenomen.

Mocht u over dit onderwerp vragen hebben kunt u graag met ons contact opnemen.