1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Nieuws van de German Desk: Restitutie van vakantiedagen in geval van Corona quarantaine

Nieuws van de German Desk: Restitutie van vakantiedagen in geval van Corona quarantaine

Op dit moment zijn veel werknemers met zomervakantie. Maar wat gebeurt er als een werknemer tijdens deze vakantie besmet raakt met het coronavirus en dan in quarantaine moet? Rechtsanwältin Ann-Katrin Praus bespreekt een relevante beslissing van het Arbeitsgericht Bonn.
Leestijd 
Auteur artikel Ann-Katrin Praus
Gepubliceerd 13 augustus 2021
Laatst gewijzigd 13 augustus 2021

Op dit moment zijn veel werknemers met zomervakantie. Maar wat gebeurt er als een werknemer tijdens deze vakantie besmet raakt met het coronavirus en dan in quarantaine moet?

Beslissing Arbeitsgericht Bonn

Het Arbeitsgericht Bonn heeft daarover een beslissing genomen. Een werkneemster die het coronavirus opliep tijdens haar verlof had een rechtszaak aangespannen. Ze werd in quarantaine geplaatst tijdens haar verlof als gevolg van een officieel bevel van de autoriteiten.

Verlofdagen teruggeven vanwege quarantaine? 

De werkneemster had het officiële quarantainebevel naar haar werkgever gestuurd, maar geen verklaring van arbeidsongeschiktheid van een arts. (Uitleg: Volgens de Duitse wet moeten werknemers hun werkgever uiterlijk na het einde van de derde ziektedag een bewijs van arbeidsongeschiktheid van een arts sturen, waarin de arts de ziekte bevestigt). De werkneemster was van mening dat haar werkgever haar de verlofdagen moest teruggeven die zij op last van de autoriteiten in quarantaine had doorgebracht.

Verklaring van arbeidsongeschiktheid

Het Arbeitsgericht Bonn was een andere mening toegedaan en heeft in haar arrest van 07.07.2021, zaaknummer 2 Ca 504/21, het standpunt van de werkgever bevestigd dat deze dit niet hoefde te doen. Het Arbeitsgericht verklaarde dat een werkgever niet verplicht is vakantiedagen terug te geven enkel omdat de werkneemster tijdens haar vakantie in quarantaine was geweest. Voorwaarde voor een restitutie van vakantiedagen is dat een werknemer tijdens diens verlof arbeidsongeschikt is. De werkneemster had echter niet kunnen bewijzen dat zij arbeidsongeschikt was geweest. Zij had geen verklaring van arbeidsongeschiktheid van een arts aan haar werkgever overgelegd, maar alleen het officiële quarantainebevel.

Werknemer arbeidsongeschikt ter beoordeling aan arts  

Dit staat echter niet gelijk met een bewijs van arbeidsongeschiktheid. Ten slotte is het onduidelijk of de werkneemster daadwerkelijk (ernstige) symptomen van het coronavirus had gehad of symptoomvrij was gebleven. Het Arbeitsgericht verklaarde dat immers niet elke coronabesmetting ook tot arbeidsongeschiktheid leidt. Alleen een arts kan beoordelen of een werknemer arbeidsongeschikt is of niet.

Vakantiedagen hoeven niet altijd te worden gerestitueerd 

Het is nu duidelijk dat vakantiedagen niet altijd hoeven te worden gerestitueerd als een werknemer tijdens diens verlof in quarantaine moet als gevolg van een besmetting met het coronavirus. Alleen wanneer de arbeidsongeschiktheid ook door een arts is bevestigd, kan de werknemer aanspraak maken op restitutie van vakantiedagen door de werkgever.