De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Notoire inbreukmaker gevangenis in op verzoek BREIN bij verdere handel in illegale kopieen

Notoire inbreukmaker gevangenis in op verzoek BREIN bij verdere handel in illegale kopieen

De rechtbank Rotterdam heeft op 13 april 2011 een vonnis gewezen waarbij twee notoire inbreukmakers op straffe van lijfsdwang is verboden nog langer ongeautoriseerde kopieën te verhandelen. Dat betekent dat wanneer zij opnieuw door Brein betrapt worden, de gevangenis in moeten. Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens diverse auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software.Herhaaldelijk in...
Auteur artikelMark Jansen
Gepubliceerd02 mei 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
De rechtbank Rotterdam heeft op 13 april 2011 een vonnis gewezen waarbij twee notoire inbreukmakers op straffe van lijfsdwang is verboden nog langer ongeautoriseerde kopieën te verhandelen. Dat betekent dat wanneer zij opnieuw door Brein betrapt worden, de gevangenis in moeten.

Stichting BREIN bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens diverse auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software.

Herhaaldelijk inbreuk op auteursrechten

Brein heeft in de jaren 2003-2008, al dan niet in samenwerking met de FIOD, al enkele malen geconstateerd dat de gedaagden in deze procedure (een man en een vrouw) illegale CD's en DVD's verhandelden op onder meer braderieën en markten.

In 2004 en in 2005 hebben de gedaagden een Anti-Piraterij Verklaring ondertekend, waarin zij hebben toegezegd de handel in illegale CD's en DVD's te zullen staken op straffe van een boete van € 500 per overtreding. Desondanks zijn zij met de handel in deze illegale kopieën doorgegaan. Toen Brein de vrouw in 2007 wederom betrapte op de handel in illegale kopieen, heeft Brein haar geschreven dat zij hiermee een boete van in totaal € 160.500 (321 stuks * € 500) verbeurde. Brein eiste "slechts" betaling van € 50.000 van dit bedrag. Hiervoor werd een betalingsregeling overeengekomen die in een notariele akte is vastgelegd. Er is echter nooit betaald.  

In 2008 is de man veroordeeld door de politierechter tot betaling van een boete van € 400 en heeft de vrouw hetzelfde bedrag in het kader van een transactievoorstel betaald.

Brein vordert nu lijfsdwang

De man en de vrouw blijven maar doorgaan met het verhandelen van illegale kopieën. Het dreigen met het innen van boetes en schadevergoedingen heeft bovendien kennelijk geen zin ("kale kip" probleem). Vandaar dat Brein er nu voor kiest een verbod op straffe van lijfsdwang te vorderen.

Gevorderde lijfsdwang wordt grotendeels toegewezen

De rechtbank wijst deze vordering van Brein (grotendeels) toe. Het wordt de man en vrouw dus verboden om nog langer illegale kopieën te verhandelen op straffe van lijfsdwang (=de gevangenis in).

De rechtbank overweegt dat lijfsdwang een "uiterste middel" is, maar dat dit in de gegeven omstandigheden passend is. Daarbij neemt de rechtbank in overweging dat de gedaagden maar liefst zeven keer zijn betrapt (waarvan driemaal na ondertekenen van de Anti-Piraterij Verklaring) en dat de dreiging met boetes hen kennelijk niet weerhoudt toch door te gaan met deze praktijken omdat er toch weinig te halen valt bij hen.

De rechtbank bepaalt dat per 10 illegale kopieën de gedaagden een dag lijfsdwang opgelegd krijgen, waarbij de lijfsdwang nooit langer mag duren dan 10 aaneengesloten dagen en per kalendermaand er maximaal 10 dagen sprake mag zijn van lijfsdwang.

Daarnaast ook verbod op straffe van dwangsom

De veroordeling jegens de man en de vrouw is zo geformuleerd dat Brein zelf kan kiezen of bij overtreding lijfsdwang wordt opgelegd, of dat een dwangsom van 1.000 euro per illegale kopie wordt gevorderd. Een dergelijke dwangsom lijkt bij deze gedaagden in de praktijk niet zo veel effect te hebben, dus vermoedelijk zal Brein hier kiezen voor het opleggen van lijfsdwang zodra de gedaagden weer worden betrapt.

Verder worden de gedaagden veroordeeld om openheid van zaken te geven over het aantal verhandelde illegale kopieën, de hulpmiddelen waarmee de kopieën zijn gemaakt af te geven (vermoedelijk CD-/DVD-branders), aan Brein een boete van respectievelijk € 2.500 en € 3.500 te betalen en om de proceskosten van € 5.455,24 aan Brein te vergoeden.