1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. NSW gerangschikt landgoed mag in appartementsrechten worden gesplitst

NSW gerangschikt landgoed mag in appartementsrechten worden gesplitst

Het landgoed 't Huis Empe is in 1932 gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In 2005 hebben de toenmalige bewoners het landgoed in appartementsrechten gesplitst. Vervolgens zijn de individuele appartementsrechten overgedragen. Elk appartementsrecht omvat een zesde aandeel in het landgoed alsmede het recht op het uitsluitend gebruik van een van de zes op het landgoed gelegen woningen. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving van de rangschikking van een over...
Leestijd 
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd 16 december 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het landgoed 't Huis Empe is in 1932 gerangschikt als landgoed in de zin van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). In 2005 hebben de toenmalige bewoners het landgoed in appartementsrechten gesplitst. Vervolgens zijn de individuele appartementsrechten overgedragen. Elk appartementsrecht omvat een zesde aandeel in het landgoed alsmede het recht op het uitsluitend gebruik van een van de zes op het landgoed gelegen woningen. Naar aanleiding van een verzoek om handhaving van de rangschikking van een overgedragen appartementsrecht is met terugwegwerkende kracht voor 1 juni 2007 de rangschikking van de appartementsrechten ingetrokken. Volgens de staatssecretarissen is het sinds 1 juni 2007 met de wijziging van de NSW niet meer mogelijk om als eigenaar in de zin van de NSW te worden aangemerkt indien er sprake is van appartementsrechten. Aangezien er geen overgangsrecht is ontwikkeld, is deze bepaling met onmiddellijke ingang van toepassing.

De staatssecretarissen zijn van mening dat de eigenaren van appartementsrechten niet gelijk kunnen worden gesteld met de eigenaren van aandelen in onverdeelde eigendom. Met name is de wijziging van 1 juni 2007 ingegeven door de wens om te vermijden dat middels splitsing in appartementsrechten misbruik wordt gemaakt van de NSW.

De Rechtbank komt tot de conclusie dat de splitsing in appartementsrechten kenmerken vertoont die niet in sterke mate afwijkt van de situatie van onverdeelde eigendom. De Rechtbank is van mening dat het begrip eigenaar in de zin van de NSW dan ook niet het gevaar van misbruik van de NSW met zich meebrengt. Voorts is de Rechtbank van oordeel dat de wijziging per 1 juni 2007 geen betrekking heeft op de situatie van appartementsgerechtigden. Uit de wetsgeschiedenis valt niet af te leiden dat de wetgever heeft beoogd om de positie van appartementsgerechtigden te wijzigen. Het woord appartementsrecht komt in de wetsgeschiedenis in het geheel niet voor. De Rechtbank merkt de appartementsrechten de appartementeigenaren aan als eigenaar in de zin van de Natuurschoonwet.

Bron: RB Gelderland 5 november 2015, RBGEL: 2015:7692