De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. NVZ komt met uitgangspuntendocument EPD

NVZ komt met uitgangspuntendocument EPD

Onlangs berichtte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat zij een eerste versie van het Uitgangspuntendocument voor EPD systemen heeft ontwikkeld voor haar leden. Dit document bevat functionele en technische specificaties voor EPD systemen, onderverdeeld in knock-outcriteria, eisen en wensen die aan dergelijke systemen door ziekenhuizen worden gesteld. Aanleiding voor het opstellen van het omvangrijke document (circa 90 pagina's) is dat de selectie van een nieuw Elektronisch Pati...
Auteur artikelErnst-Jan van de Pas
Gepubliceerd09 augustus 2013
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Onlangs berichtte de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) dat zij een eerste versie van het Uitgangspuntendocument voor EPD systemen heeft ontwikkeld voor haar leden. Dit document bevat functionele en technische specificaties voor EPD systemen, onderverdeeld in knock-outcriteria, eisen en wensen die aan dergelijke systemen door ziekenhuizen worden gesteld.

Aanleiding voor het opstellen van het omvangrijke document (circa 90 pagina's) is dat de selectie van een nieuw Elektronisch Patiënten Dossier een ziekenhuis veel tijd en geld kost. Het is niet efficiënt dat ziekenhuizen steeds weer het wiel opnieuw uitvinden als het gaat om het vaststellen van de nodige eisen en wensen. Aangenomen wordt dat 80% van de door ziekenhuizen te stellen eisen generiek zijn te omschrijven en slechts 20% specifiek voor een ziekenhuis gelden. Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om voor het generieke deel een standaard set aan voorwaarden op te stellen.

Doelstelling van het document is niet om ziekenhuizen voor te schrijven wat zij precies wel en niet als wensen en eisen mogen formuleren, maar het dient als leidraad. Zodoende kunnen de ziekenhuizen zich meer richten op hun specifieke eisen. Het document maakt duidelijk dat het 'work in progress' is, waarbij aan zowel de aangesloten instellingen van de NVZ als de leveranciers die in aanraking zullen komen met dit document wordt gevraagd om een feedback te geven.

Heldere specificaties essentieel

Dit initiatief is absoluut toe te juichen. Ik heb wel vaker geschreven over het nut en noodzaak van het vaststellen van (heldere) specificaties rondom IT-systemen. Opvallend genoeg is dat deze 'wat vraag' (wat moet er worden geleverd) vaak ondergesneeuwd raakt in het selectie- en onderhandeltrajecten. Dat terwijl die vraag essentieel is voor het kunnen uitvoeren van het contract: weet je wel wat je geleverd gaat krijgen en kun je toetsen of je ook geleverd hebt gekregen wat je hebt besteld?

Dit document geeft partijen die op zoek zijn naar een nieuw EPD houvast. Uiteraard zal bij gebruik van dergelijke gestandiseerde documenten kritisch moeten worden nagedacht of de generieke eisen en wensen die zijn geformuleerd goed aansluiten bij de wens van het ziekenhuis, of dat deze misschien nog nader geconcretiseerd zouden kunnen worden (hetgeen met dergelijke generieke documenten meestal toch wel nodig is). Wel wordt gewezen op het "bevroren" status van het document. Dit houdt in dat als van bepaalde vragen wordt afgeweken dat duidelijk in een oplegger moet worden kenbaar gemaakt.

Het document is beschikbaar voor leden van de NVZ en kan via de gebruikelijke kanalen worden opgevraagd.

 
Beoordeel dit artikel