De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

NZa reguleert zorginkoop door zorgverzekeraars

De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen.Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat): uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend te maken waarmee de contracten voor het volgende kalenderjaar worden gesloten; uiterlijk op 1 april de min...
Leestijd 
Auteur artikel Joris Bax (uit dienst)
Gepubliceerd 28 augustus 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De NZa heeft door middel van de regeling “Transparantie zorginkoopproces Zvw” de zorginkoopprocedures door zorgverzekeraars (beperkt) gereguleerd. Kern van de regeling: zorgverzekeraars moeten transparant handelen.

Vanwege de regeling zijn alle zorgverzekeraars in de zin van de Zorgverzekeringswet verplicht om (samengevat):

  • uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid en de –procedure bekend te maken waarmee de contracten voor het volgende kalenderjaar worden gesloten;

  • uiterlijk op 1 april de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen bekend maken;

  • beschikbaar zijn en blijven voor het behandelen van vragen en opmerkingen van zorgaanbieders;

  • een redelijke termijn aan zorgaanbieders te geven om de procedure te bestuderen;

  • wijzigingen tijdig bekend te maken.


De regeling treedt in werking per 1 januari 2016. Wat betekent dat zorgverzekeraars die al moeten toepassen voor de contracten van 2017.

Volgens de toelichting bij de regeling is die het gevolg van een groot aantal klachten bij de NZa over de zorginkoopprocedures. Ondanks dat naar de huidige stand van de jurisprudentie zorgverzekeraars geen aanbestedende diensten zijn, en zich strikt juridisch dus uitsluitend hoeven te conformeren aan de precontractuele goede trouw, is het transparantiebeginsel door middel van deze regeling (toch) in beperkte mate van toepassing voor zorgverzekeraars.

mr. Joris Bax
aanbestedings- en bouwrechtadvocaat Dirkzwager