1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Omgevingswet controversieel; oh nee toch niet

Omgevingswet controversieel; oh nee toch niet

Vorige week dinsdag 2 februari jl. werd Omgevingswet in de Tweede Kamer controversieel verklaard. Het voorstel om het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet controversieel te verklaren was aangenomen. Het leek te gaan om een “foutje”, omdat het uitgerekend D66 was die (als partij van (demissionair) minister Ollongren voorstander was van een inwerkingtreding op 1 januari 2022) toch vóór het controversieel verklaren had gestemd.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 11 februari 2021
Laatst gewijzigd 11 februari 2021

Nieuwe stemming
De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 niet controversieel verklaard. Afgelopen dinsdag kwam de Tweede Kamer tijdens een nieuwe stemming terug op de “fout”. Er is een debat aangevraagd om in de Tweede Kamer over de beoogde datum van inwerkingtreding te stemmen. De Eerste en de Tweede Kamer moeten het ontwerp-KB behandelen. Als beide Kamers met het ontwerp KB instemmen dan kan de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden.

Nog geen gelopen koers
In een eerdere blog daarover signaleerde ik al dat het verdere verloop van de voorhangprocedure nog wel eens spannend zou kunnen worden omdat Eerste Kamerleden niet bepaald gelukkig zijn met het verloop van het wetgevingstraject.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en/of het Opleidingscurriculum dat Dirkzwager ontwikkelt om uw organisatie op de inwerkintreding voor te bereiden? Neem contact op met Jasper Molenaar.