1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Omgevingswet uitgesteld: druk van de onteigeningsketel!

Omgevingswet uitgesteld: druk van de onteigeningsketel!

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot na 1 januari 2021. Toekomstige onteigeningsverzoeken zullen hierdoor voorlopig nog onder de huidige Onteigeningswet worden afgehandeld.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 02 april 2020
Laatst gewijzigd 03 april 2020

Met het uitstel van de Omgevingswet zullen ook de bepalingen uit de Aanvullingswet grondeigendom op een later tijdstip in werking treden. De Aanvullingswet grondeigendom voorziet in een belangrijke stelselherziening voor de onteigeningspraktijk. Zo zal de bestuursrechter in de toekomst een onteigeningsbeschikking (nu: verzoekbesluit) in rechte moeten bekrachtigen. Ook kent de vernieuwde administratieve procedure andere onteigeningsgrondslagen, zoals het nieuwe omgevingsplan en projectbesluit.

De uitgestelde inwerkingtreding heeft in ieder geval tot gevolg dat voordrachten aan de Kroon ná 1 januari 2021 nog onder het huidige onteigeningsstelsel zullen worden behandeld.
Hoe zit het dan met verzoeken die na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog bij de Kroon in behandeling zijn? Artikel 4.4 Aanvullingswet grondeigendom bepaalt dat als voor de inwerkingtreding een verzoek is ingediend, het oude recht van toepassing blijft. Het moment van de voordracht is dus doorslaggevend.
Voor overheden betekent het uitstel dat zij voorlopig niet geconfronteerd zullen worden met overgangsrechtelijke vraagstukken. De druk is daarmee (even) van de onteigeningsketel.

Een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet is nog niet bekend. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de advocaten van Team Onteigeningsrecht: Hanna Zeilmaker , Joske Hagelaars, Jeroen Niederer en Ilona Termaat.