De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. (On)zichtbaarheid van een net bij het Kadaster

(On)zichtbaarheid van een net bij het Kadaster

Vestiging recht van opstalBij de vestiging van een recht van opstal voor een kabel of leiding wordt een aantekening geplaatst op het kadastraal bericht object  van het perceel grond dat bezwaard wordt met het recht van opstal. Veelal wordt aan de notariële akte van vestiging een tekening gehecht waarop het tracé is weergegeven. Hierdoor is niet alleen duidelijk dat in, op of boven het perceel een kabel of leiding ligt, maar ook waar deze kabel of leiding (bij benadering) ligt.Eigendom van een...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd21 mei 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
 


Vestiging recht van opstal

Bij de vestiging van een recht van opstal voor een kabel of leiding wordt een aantekening geplaatst op het kadastraal bericht object  van het perceel grond dat bezwaard wordt met het recht van opstal. Veelal wordt aan de notariële akte van vestiging een tekening gehecht waarop het tracé is weergegeven. Hierdoor is niet alleen duidelijk dat in, op of boven het perceel een kabel of leiding ligt, maar ook waar deze kabel of leiding (bij benadering) ligt.

Eigendom van een net

In de kabelarresten van 2003 (BNB 2003/271 en 272) heeft de Hoge Raad bepaald dat kabels en leidingen onroerend zijn. Deze arresten hebben tot gevolg gehad dat op 1 februari 2007 een nieuw lid aan artikel artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is toegevoegd. Dit artikellid bepaalt dat de eigendom van een net toebehoort aan de bevoegd aanlegger van dat net of aan diens rechtsopvolger. Door deze regeling vindt er geen verticale natrekking plaats. De eigenaar van de grond wordt derhalve geen eigenaar van het daarin bevoegd aangelegde net. Het voorkomen van de verticale natrekking hoeft dus niet meer bewerkstelligd te worden via de vestiging van een recht van opstal (om andere redenen kan het overigens nog wel gewenst zijn om een recht van opstal te vestigen).

Registratie van een net bij het kadaster

Op grond van artikel 3:17 BW kan de aanleg van een net worden ingeschreven bij het Kadaster middels een notariële akte, dit wordt ook wel de registratie van een net genoemd. Aan de notariële akte van registratie wordt een netwerktekening gehecht. Deze netwerktekening wordt ook mee ingeschreven. Op de netwerktekening is de ligging van het net weergegeven. Zichtbaar is de hartlijn van het net, weergegeven op een kadastrale tekening. Door de registratie van het net krijgt het net een kadastrale aanduiding. De kadastrale aanduiding bestaat altijd uit de kadastrale gemeente “netwerken Utrecht”, dus onafhankelijk van waar het net is gelegen, een sectieletter die het soort weergeeft (bijvoorbeeld de T voor Telecom en de O voor Olie) en een volgnummer. Onder andere via deze kadastrale aanduiding is de akte van registratie met de bijbehorende netwerktekening op te vragen. De netwerktekening wordt digitaal aangeleverd door het Kadaster en kan tot perceelsniveau worden ingezoomd. Hiermee is de ligging van het net voor eenieder vast te stellen. Het Kadaster tekent echter niet op elk kadastraal perceel waarin, -op of -boven het net is gelegen de aanleg van het net aan. Dit verschilt dus met de vestiging van een recht van opstal, waarbij op het perceel dat is bezwaard met een recht van opstal dit eigendomsrecht is aangetekend.

Mocht u meer willen weten over de vestiging van een recht van opstal voor kabels en leidingen of over de registratie van netwerken, neem dan contact op met Anouk Bisseling.