De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Oprichting BV mogelijk zonder accountantsverklaring/bankverklaring

Oprichting BV mogelijk zonder accountantsverklaring/bankverklaring

Het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijnen inzake de administratieve lastenverlichting bij fusie en splitsing is op 1 juli 2011 in werking getreden. Op deze kennispagina heeft u al meer kunnen lezen over dit wetsvoorstel. Op een opmerkelijke wetswijziging willen we hierbij nader ingaan.Bij een afsplitsing van een bestaande vennootschap, waarbij een nieuwe (zuster-)vennootschap wordt opgericht en de aandeelhouders van de (bestaande) splitsende vennootschap daarvan ook aand...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd14 oktober 2011
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Het wetsvoorstel ter implementatie van de Europese Richtlijnen inzake de administratieve lastenverlichting bij fusie en splitsing is op 1 juli 2011 in werking getreden. Op deze kennispagina heeft u al meer kunnen lezen over dit wetsvoorstel. Op een opmerkelijke wetswijziging willen we hierbij nader ingaan.

Bij een afsplitsing van een bestaande vennootschap, waarbij een nieuwe (zuster-)vennootschap wordt opgericht en de aandeelhouders van de (bestaande) splitsende vennootschap daarvan ook aandeelhouder worden (in dezelfde verhoudingen), zijn een aantal administratieve verplichtingen vervallen.
De wet bepaalt dat bij een afsplitsing in bovengenoemde situatie een aantal dwingende bepalingen niet van toepassing is. Zo zijn ingevolge artikel 2:334hh lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, onder andere niet langer vereist:

  • een tussentijdse vermogensopstelling (bij een afsplitsing na de eerste helft van het boekjaar);

  • een schriftelijke toelichting op het splitsingsvoorstel;

  • de accountantsverklaring ten aanzien van de volstorting van het minimum kapitaal.


Deze wijzigingen zijn in lijn met het doel van het wetsvoorstel: het verminderen van administratieve lasten om zodoende een betere concurrentiepositie te bewerkstelligen. Het is hierdoor mogelijk geworden om een BV op te richten zonder een bankverklaring of accountantsverklaring ter waarborging van de volstorting van het minimumkapitaal. Door deze wijziging is echter een opvallende afwijkende situatie ontstaan ten opzichte van de "normale" oprichting van een BV. Daarvoor gelden de regels van kapitaalbescherming namelijk nog onveranderd. De wetgever lijkt hiermee vooruit te zijn gelopen op de invoering van het wetsvoorstel van de Flex-BV, waarin de regels van kapitaalbescherming zullen vervallen.

Door : Margriet Breeuwsma en Jeanine Ruijs
Beoordeel dit artikel