De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Oproep lagere overheden: verklaar Omgevingswet niet controversieel!

Oproep lagere overheden: verklaar Omgevingswet niet controversieel!

De val van het kabinet heeft tot gevolg dat onderwerpen (met name wetsvoorstellen) die politiek gevoelig liggen controversieel kunnen worden verklaard. Dat betekent dat deze onderwerpen niet op de agenda komen, totdat er een nieuw kabinet is aangetreden.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 19 januari 2021
Laatst gewijzigd 19 januari 2021
 

Aangehouden stemming
In een eerdere recente bijdrage is gesignaleerd dat op 13 januari 2021 het debat in de Eerste Kamer over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is geschorst. De aangekondigde stemming in de Eerste Kamer over het Koninklijk Besluit (KB) is daarbij aangehouden. Alleen na instemming van zowel de Tweede als de Eerste Kamer kan de Omgevingswet in werking treden. Nu het kabinet is gevallen neemt de onduidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum toe.

Oproep
De provincies, de Verenigingen van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen hebben de afgelopen dagen een oproep gedaan aan beide Kamers om de Omgevingswet niet controversieel te verklaren. Het controversieel verklaren zal vertraging tot gevolg hebben en ervoor zorgen dat overheden nog langer in onduidelijkheid zitten over de datum waarop de wet inwerking zal treden. Het is voor de lagere overheden echter van belang om dit voorjaar duidelijkheid te krijgen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet, zodat de ingezette trajecten op het gebied van gebiedsontwikkeling geen hinder ondervinden van de invoering van de Omgevingswet. Ook draagt duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet bij aan het tijdig treffen van de benodigde voorbereidingen, zoals de opleiding van ambtenaren. Overheidsinstanties die wel tijdig gereed zijn voor de invoering zullen langer moeten wachten, wat kan leiden tot hogere invoeringskosten.

En nu?
Het KB over de inwerkingtredingsdatum is het sluitstuk van de behandeling van de Omgevingswet. Het niet controversieel verklaren van de Omgevingswet heeft tot gevolg dat dit KB wel kan worden genomen, ondanks dat het kabinet demissionair is. Hierdoor hoeft er niet gewacht te worden totdat er een nieuw kabinet is aangetreden en zal er sneller duidelijkheid zijn over de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. De voorbereidingen voor de Omgevingswet zijn in volle gang en provincies, gemeenten en waterschappen willen nog steeds op 1 januari 2022 van start met een werkend stelsel. Dat betekent dat er inmiddels nog minder dan een jaar de tijd is om u voor te bereiden op de komst van de Omgevingswet. Dirkzwager heeft voor overheden en het bedrijfsleven een opleidingscurriculum ontwikkeld om uw organisatie voor te bereiden op de Omgevingswet. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Molenaar.