Zoeken
  1. Parkkosten & Redelijkheid en billijkheid

Parkkosten & Redelijkheid en billijkheid

In eerdere artikelen schreef ik al over het parkbeheer, de daarvoor mogelijk opgerichte vereniging en de daarmee gemoeid gaande parkkosten of parkbijdrage. Wanneer men een vakantiewoning op een recreatiepark in eigendom heeft, zal men in beginsel moeten bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen. In de rechtspraak is aangenomen dat een eigenaar die niet bijdraagt aan die kosten, ongerechtvaardigd kan worden verrijkt ten opzichte van de eigenaren die wél de bijdrage voldoen...
Artikel | 20 januari 2016 | Dirkzwager
In eerdere artikelen schreef ik al over het parkbeheer, de daarvoor mogelijk opgerichte vereniging en de daarmee gemoeid gaande parkkosten of parkbijdrage. Wanneer men een vakantiewoning op een recreatiepark in eigendom heeft, zal men in beginsel moeten bijdragen in de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen. In de rechtspraak is aangenomen dat een eigenaar die niet bijdraagt aan die kosten, ongerechtvaardigd kan worden verrijkt ten opzichte van de eigenaren die wél de bijdrage voldoen. De niet-betalende eigenaar heeft immers evenveel genot van de gemeenschappelijke voorzieningen, maar betaalt er niet voor.

Recent heeft het Bossche Gerechtshof in een zaak die betrekking had op recreatiepark Berkenhorst, nog eens bevestigd dat ook de maatstaven van redelijkheid en billijkheid met zich mee kunnen brengen dat een bijdrage in de parkkosten moet worden gedaan. Het Bossche Gerechtshof vindt het van belang dat een bungalow op een vakantiepark “niet een op zichzelf staande woning maar een recreatiewoning op een recreatiepark” is op welk park “een groot aantal van dergelijke woningen en een aantal ten behoeve van (de exploitatie van) die woningen aangelegde gemeenschappelijke voorzieningen” zijn. “Dat betekent dat de aard van de woning meebrengt dat deze niet los gezien kan worden van de omgeving ervan en van de wijze waarop het beheer van de gemeenschappelijke voorzieningen is geregeld.” Bovendien was dat bij de aankoop van de vakantiewoning al duidelijk én was de vrijheid van handelen van de woningeigenaren ook van meet af aan al beperkt omdat zij verplichtingen jegens derden, waaronder de verhuurorganisatie hadden.

In 2012 oordeelde het Haagse Gerechtshof vergelijkbaar in een zaak die ook de Berkenhorst betrof. In dat arrest besliste het Hof dat er tussen eigenaren van bungalows in een vakantiepark een rechtsverhouding bestaat die beheerst wordt door de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Op grond daarvan zijn eigenaren van vakantiewoningen in ieder geval gehouden om een bijdrage te leveren aan de redelijke kosten die gemoeid gaan met de elementaire voorzieningen in het park.

Heeft u vragen over een bijdrage in de kosten van de gemeenschappelijke voorzieningen op uw vakantiepark? Neem contact op met mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Leisure & Hospitality te Nijmegen.