De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

Planschade: geen voorzienbaarheid bij uitsparing voor kavel in de begrenzing van wijzigingsplangebied

De gemeente kende planschadevergoeding tot aan belanghebbende ter zake van de aan de buurman verleende vrijstelling voor de bouw van een woning. De rechtbank was van oordeel dat de planschade voorzienbaar was omdat belanghebbende, gegeven de opzet van het wijzigingsplangebied met een duidelijke uitsparng in de begrenzing voor de kavel van de buurman, rekening had moeten houden met de bouw van een nieuwe woning, en wel op de kavel van de buurman.Het door de gemeente (!) ingestelde hoger beroep...
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 19 augustus 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
De gemeente kende planschadevergoeding tot aan belanghebbende ter zake van de aan de buurman verleende vrijstelling voor de bouw van een woning. De rechtbank was van oordeel dat de planschade voorzienbaar was omdat belanghebbende, gegeven de opzet van het wijzigingsplangebied met een duidelijke uitsparng in de begrenzing voor de kavel van de buurman, rekening had moeten houden met de bouw van een nieuwe woning, en wel op de kavel van de buurman.Het door de gemeente (!) ingestelde hoger beroep slaagt: de Afdeling oordeelt dat de omstandigheid dat de begrenzing van het wijzingsplangebied een uitsparing bevat voor de kavel van de buurman, niet meebrengt dat de latere bouw van een woning voorzienbaar was, nu ten tijde van de aankoop de wijzingbevoegdheid maximaal was benut. Op de kavel van de buurman rustte dan ook nog steeds een agrarische bestemming. Volgens de Afdeling kan een uitsparing voor een kavel in de begrenzing van een wijzigingsplangebied niet worden aangemerkt als een concreet beleidsvoornemen, waarmee in het kader van de beoordeling van de voorzienbaarheid rekening moet worden gehouden, zeker nu de woonbestemming waarop de wijzigingsbevoegdheid ziet, was verwezenlijkt.