1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Planschade Scharwoude: geluidscherm ook onder oude plan mogelijk

Planschade Scharwoude: geluidscherm ook onder oude plan mogelijk

Geen planologisch nadeel De eigenaren van twee woningen verzochten om een tegemoetkoming in planschade vanwege de bouw van een 6 m hoog geluidscherm tegenover hun woningen. De geraadpleegde deskundige en de rechtbank oordeelden dat de plaatsing van de schermen ook al mogelijk was op grond van het oude bestemmingsplan. Deze schade was dus geen gevolg van het nieuwe bestemmingsplan. De Afdeling was het daarmee eens.
Leestijd 
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 04 oktober 2021
Laatst gewijzigd 06 oktober 2021

Planologisch nadeel, geen feitelijk nadeel

De Afdeling wijst er in haar uitspraak van 29 september 2021 op dat de geraadpleegde deskundige terecht heeft onderzocht of de mogelijkheid om een 6 m hoog geluidscherm op te richten een planologische verandering in het nadeel van verzoekers is ten opzichte van het oude bestemmingsplan. Dat was niet het geval, omdat onder het voorheen geldende bestemmingsplan op ongeveer dezelfde locatie een geluidsscherm van 12 m hoog mocht worden gebouwd.

Er was dus geen sprake van een planologische verslechtering.
Deze uitspraak is een duidelijk voorbeeld dat het bij planschade - onder het huidige recht - niet gaat om een vergelijking met de bestaande feitelijke situatie, maar om een vergelijking van wat er op basis van het nieuwe en oude bestemmingsplan maximaal mogelijk was.

Wilt u meer weten over planschade? Neemt u contact op met Hanna Zeilmaker, zeilmaker@dirkzwager.nl