De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

Planschade Zundert: beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt

In een planschadezaak van de gemeente Zundert heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. Ook heeft de Afdeling geoordeeld dat vervallen van een wijzigingsbevoegdheid geen wijziging van een beleidsvoornemen inhoudt.De casus: onthouding goedkeuring aan wijzigingsbevoegdheidDe gemeente Zundert had een verzoek om planschadevergoeding afgewezen omdat de planschade voorzienbaar was vanwege de aanduiding van het bouwperceel als uitbreidingsgebied in een...
Auteur artikel Hanna Zeilmaker
Gepubliceerd 10 juni 2013
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
In een planschadezaak van de gemeente Zundert heeft de Raad van State op 5 juni 2013 een beroep op het gelijkheidsbeginsel gehonoreerd. Ook heeft de Afdeling geoordeeld dat vervallen van een wijzigingsbevoegdheid geen wijziging van een beleidsvoornemen inhoudt.

De casus: onthouding goedkeuring aan wijzigingsbevoegdheid
De gemeente Zundert had een verzoek om planschadevergoeding afgewezen omdat de planschade voorzienbaar was vanwege de aanduiding van het bouwperceel als uitbreidingsgebied in een sctructuurschets uit 1991. Verzoekers hadden hun woning in mei 2000 gekocht en betoogden dat de planschade niet voorzienbaar was omdat de Afdeling in januari 2000 alsnog goedkeuring had onthouden aan een wijzigingsbevoegdheid in een bestemmingsplan uit 1997 op grond waarvan de agrarische bestemming kon worden gewijzigd in de bestemming woondoeleinden.

Beleidsvoornemen onveranderd gelet op plantoelichting
De Afdeling is het eens met de rechtbank, die had overwogen dat het bestemmingsplan een nadere uitwerking vormt van de structuurschets uit 1991, en dat verzoekers ten tijde van de koop in 2000, voor de inschatting van mogelijke planologische ontwikkelingen, daarvan mochten uitgaan. Verzoekers mochten bij de koop niet afgaan op de agrarische bestemming van het bouwperceel, omdat het vervallen van de wijzigingsbevoegdheid volgens de rechtbank (en dus de Afdeling) niet betekent dat de visie van het college voor het bouwperceel en de kenbaarheid daarvan zijn veranderd. Daarbij neemt de Afdeling in aanmerking dat in de plantoelichting een kaart is opgenomen waarop het bouwperceel samen met omliggende percelen is aangeduid als uitbreidingslocatie, terwijl de locatie ook in de tekst als zodanig uitdrukkelijk wordt benoemd. Op grond hiervan konden en moesten verzoekers ten tijde van de koop rekening houden met de realisering van nieuwe woningen op het bouwperceel.

Toch was er planschade, omdat de bouw van een school en gymzaal, in de plaatst van woningen, niet voorzienbaar was.

Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt
Verzoekers hadden ook een beroep gedaan op het gelijkheidsbeginsel. In vergelijkbare gevallen waren volgens verzoekers hogere vergoedingen toegekend, terwijl er geen relevante verschillen tussen hun percelen en de bouwpercelen bestaan.

Het beroep op het gelijkheidsbeginsel slaagt. De bedoelde situaties zijn volgens de Afdeling inderdaad vergelijkbaar en de planvergelijking is identiek. In die andere zaken had het adviesbureau in een nader advies hogere planschadevergoedingen geadviseerd, die de raad had toegekend. De gemeente had aan het adviesbureau de vraag moeten voorleggen of niet ook in deze zaak aanleiding bestond om de eerder geadviseerde bedragen bij te stellen. Nu dat is nagelaten zijn de besluiten onvoldoende gemotiveerd. De Afdeling draagt de gemeente op om een nieuw besluit te nemen.

Heeft u vragen? Neemt u contact op met mr. Hanna Zeilmaker, planschadespecialist