1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Productbescherming via naamgeving en het uiterlijk van verpakkingen

Productbescherming via naamgeving en het uiterlijk van verpakkingen

Uit recente rechtspraak wordt het grote belang duidelijk van een goede product bescherming. Hoe bescherm je de naamgeving en het uiterlijk van de verpakking?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 16 mei 2023
Laatst gewijzigd 16 mei 2023

Productbescherming

Product bescherming vindt veelal plaats via het merkenrecht. Ook het modellenrecht kan bescherming bieden tegen het kopiëren van een product- en/of het uiterlijk van een verpakking, net als het auteursrecht.

Bescherming van naamgeving en productverpakking  

In een recente zaak wordt het grote belang duidelijk van goede product bescherming van in dit geval een (naam op de) verpakking. Cantina Mexicana heeft recentelijk in een procedure tegen de merkhouder van Tabasco gevorderd te verklaren dat zij geen inbreuk maakt op de Tabasco-merken. McIlhenny heeft meerdere merken geregistreerd om haar tabasco producten te beschermen, waaronder een woordmerk, logo (beeldmerk), en voor het uiterlijk van Tabasco flesjes.

In 2015 en 2017 heeft Cantina Mexicana pepersauzen op de markt gebracht in de hieronder afgebeelde verpakkingen.

De vraag die in deze zaak voorligt is of er inbreuk wordt gemaakt op de merken van McIlhenny door Cantina Mexicana.

Merkbescherming

Naar het oordeel van de rechtbank kan het woord 'TABASCO' in de perceptie van het relevante publiek in de Benelux dienen als aanduiding van een kenmerk, in dit geval een (potentieel) ingrediënt, van de waren. McIlhenny weet echter een succesvol beroep te doen op inburgering, dat wil zeggen dat het merk onderscheidend vermogen heeft verkregen.

De rechtbank neemt dit aan, onder meer op grond van:

- Het jarenlange gebruik van het merk Tabasco

- Omzetgegevens

- Marktleiderschap

- Aanzienlijke uitgaven voor promotie

Het merk is langdurig, grootschalig en intensief gebruikt voor in elk geval pepersauzen, aldus de rechtbank.

Het gaat hier ook om het gebruik op het product en in reclames, advertenties en uitingen van derden waarmee het publiek het niet alleen identificeert als type product, maar ook om het herkennen van dit product als afkomstig van een bepaalde onderneming.

Merkinbreuk

De rechtbank oordeelt dat door op de verpakking ‘op een prominente, centrale en in het oog springende plaats’ TABASCO te gebruiken, er sprake is van merkgebruik.

Ook neemt de rechtbank aan dat sprake is van verwarringsgevaar. Voor zover het het aanbrengen van TABASCO betreft zal de meeste aandacht van de gemiddelde consument uit gaan naar dit woord. TABASCO wordt als meest dominante onderdeel gezien, en de overige, afwijkende woorden zijn volgens de rechtbank ondergeschikt. Verder is sprake van identieke waren, te weten pepersauzen. De rechtbank oordeelt daarom:

Gelet op de gemiddelde mate van overeenstemming, het aanzienlijke onderscheidend vermogen en de bekendheid van het merk, alsmede de identieke waren en de gelijkenissen wat betreft het uiterlijk van de producten, oordeelt de rechtbank dat sprake is van gevaar voor verwarring bij het publiek.

Cantina Mexicana doet nog een beroep op een uitzondering, door erop te wijzen dat het haar vrij zou staan tekens of aanduidingen te gebruiken die betrekking hebben op - kort gezegd - kenmerken van de waren of diensten. De rechtbank oordeelt hierover dat ‘[h]et woord TABASCO zodanig centraal, groot en opvallend op de Verpakking [staat] dat dit het meest in het oog springende onderdeel van die Verpakking is en daarmee ook meer aandacht trekt dan het - kleiner en meer decentraal afgebeelde - merk van Cantina Mexicana. (…) Daar komt bij dat bij een groot deel van het relevante publiek enerzijds de betekenis van TABASCO als aanduiding van een pepersoort niet, en anderzijds juist het woord TABASCO als merk wel bekend is'. Dit beroep slaagt dus niet.

De conclusie van het voorgaande is dat Cantina Mexicana met de verpakking van haar saus inbreuk maakt op de merken.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt dat het goed vastleggen van merken en/of verpakkingen, en het doen van investeringen in de naamsbekendheid, van groot belang is voor een goede product bescherming.

Joost Becker, advocaat intellectuele eigendom