De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Rechten verwerkt of niet?

Rechten verwerkt of niet?

Het is bestendige rechtspraak dat inschrijvers / gegadigden bij een niet openbare aanbestedingsprocedure hun rechten verwerken om te klagen over de selectiebeslissing als de daarvoor geldende vervaltermijn is verstreken. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bevestigt dit nog maar eens in een recent gepubliceerd vonnis:“Deze vervaltermijn is een voor de selectiefase specifiek opgenomen contractuele vervaltermijn die naar geldend recht door een aanbesteder rechtsgeldig in zijn...
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 25 april 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Leestijd 
Het is bestendige rechtspraak dat inschrijvers / gegadigden bij een niet openbare aanbestedingsprocedure hun rechten verwerken om te klagen over de selectiebeslissing als de daarvoor geldende vervaltermijn is verstreken. De voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bevestigt dit nog maar eens in een recent gepubliceerd vonnis:

“Deze vervaltermijn is een voor de selectiefase specifiek opgenomen contractuele vervaltermijn die naar geldend recht door een aanbesteder rechtsgeldig in zijn aanbestedingsstukken kan worden opgenomen. Na het verstrijken van deze termijn kan een selectiebeslissing in beginsel niet meer worden aangevochten.”

Op de hierboven geformuleerde ‘hoofdregel’ bestaat (zoals dat zo vaak het geval is) echter wel een uitzondering volgens de voorzieningenrechter. Een gegadigde / inschrijver kan na het verstrijken van de vervaltermijn toch (succesvol) klagen indien, (a)  een plausibele verklaring wordt gegeven waarom van de feitelijke omstandigheden waarop een beroep wordt gedaan niet eerder melding kon worden gemaakt, maar ook dat (b) die omstandigheden zelf van dien aard zijn dat er aanleiding is voor aarzelingen over de juistheid van de beoordeling die de aanbestedende dienst heeft uitgevoerd.

Indien de beide genoemde voorwaarden zich voordoen kan het dus zinvol zijn voor een gegadigde / inschrijver om ondanks de verstreken vervaltermijn (met bijna altijd niet-ontvankelijkheid tot gevolg) zich toch tot de rechter te wenden. De aanbestedende dienst is gezien deze uitspraak dus niet per definitie uit de gevarenzone als de vervaltermijn is verstreken.