De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Rechter oordeelt dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn!

Rechter oordeelt dat zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn!

Uit het recent gepubliceerde belangwekkende vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt dat zorgverzekeraars moeten worden gekwalificeerd als een publiekrechtelijke instellingen en daarmee dus aanbestedende diensten zijn. Dit betekent dus ook dat zorgverzekeraars onderworpen zijn aan de Aanbestedingswet 2012 met alle gevolgen van dien.Tot nu toe werd in de Nederlandse aanbestedingsrechtspraak aangenomen dat zorgverzekeraars geen aanbestedende diensten waren...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 20 juni 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Uit het recent gepubliceerde belangwekkende vonnis van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant volgt dat zorgverzekeraars moeten worden gekwalificeerd als een publiekrechtelijke instellingen en daarmee dus aanbestedende diensten zijn. Dit betekent dus ook dat zorgverzekeraars onderworpen zijn aan de Aanbestedingswet 2012 met alle gevolgen van dien.

Tot nu toe werd in de Nederlandse aanbestedingsrechtspraak aangenomen dat zorgverzekeraars geen aanbestedende diensten waren omdat die vraag nog nooit zo concreet aan de rechter was voorgelegd. In de aanbestedingsrechtelijke vakgeleerde literatuur wordt over dit onderwerp al jaren zeer verschillend gedacht.

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft nu de knoop doorgehakt. De Voorzieningenrechter loopt hierbij punt voor punt de in de Europese jurisprudentie ontwikkelde criteria af alvorens hij tot de conclusie komt dat CZ een publiekrechtelijke instelling is en daarmee dus een aanbestedende dienst is zoals bedoeld in artikel 1.1 van Aanbestedingswet. CZ betwist overigens wel dat CZ gekwalificeerd kan worden als publiekrechtelijke instelling maar slaagt er niet in de rechter te overtuigen.

De vraag is thans of CZ (wegens de grote implicaties van dit vonnis voor alle zorgverzekeraars in Nederland) in hoger beroep gaat. Totdat een andere (hogere) rechter met een eventueel andersluidend oordeel komt moet ervan worden uitgegaan dat de zorgverzekeraars in Nederland aanbestedende diensten zijn. Kortom, een voor de praktijk zeer belangrijk vonnis.