De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Regeling afschaffing precariobelasting voor kabels en leidingen definitief

Regeling afschaffing precariobelasting voor kabels en leidingen definitief

In eerdere artikelen ben ik ingegaan op het wetsvoorstel inzake de beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut. Dit wetsvoorstel, inclusief het amendement Veldman en Fokke, is op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens is het wetsvoorstel op 21 maart 2017 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Als gevolg hiervan zullen de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet worden aangepast.Voor gemeenten, provincies...
Leestijd 
Auteur artikel Anouk Bisseling
Gepubliceerd 24 maart 2017
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
In eerdere artikelen ben ik ingegaan op het wetsvoorstel inzake de beperking van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor openbare werken van algemeen nut. Dit wetsvoorstel, inclusief het amendement Veldman en Fokke, is op 21 februari 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. Vervolgens is het wetsvoorstel op 21 maart 2017 door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Als gevolg hiervan zullen de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet worden aangepast.

Voor gemeenten, provincies en waterschappen die op 10 februari 2016 (de datum waarop minister Plasterk het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting heeft aangekondigd) een verordening met tarief hadden vastgesteld voor precariobelasting op kabels en leidingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2022. Op grond van deze overgangsregeling kan de overheidsinstelling maximaal heffen naar het tarief van 10 februari 2016. Heeft de gemeente, provincie of waterschap het tarief na 10 februari 2016 verhoogd, dan moet zij dit tarief vanaf 1 juli 2017 verlagen naar maximaal het tarief van 10 februari 2016.

Voor gemeenten, provincies en waterschappen die na 10 februari 2016 zijn begonnen met heffen van precariobelasting geldt de overgangsregeling niet. Deze partijen mogen nog heffen tot 1 juli 2017.