Zoeken
  1. Rente over lening bij ouders aftrekbaar, ondanks schenking van de rente door ouders

Rente over lening bij ouders aftrekbaar, ondanks schenking van de rente door ouders

Geschonken hypotheekrente kan in aftrek kan worden gebracht in box 1, mits de verschuldigde rente zorgvuldig wordt geadministreerd en de schenking wordt gebruikt om de verschuldigde rente te zuiveren.De casus is als volgt. X heeft € 45.000,00 geleend van zijn ouders om het aandeel van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning over te nemen. Over de lening is X een rente van 5% per jaar verschuldigd, die hij maandelijks achteraf dient te voldoen. In de periode van 2002 tot 2009 is d...
Artikel | 07 mei 2015 | Dirkzwager
Geschonken hypotheekrente kan in aftrek kan worden gebracht in box 1, mits de verschuldigde rente zorgvuldig wordt geadministreerd en de schenking wordt gebruikt om de verschuldigde rente te zuiveren.

De casus is als volgt. X heeft € 45.000,00 geleend van zijn ouders om het aandeel van zijn voormalige echtgenote in de gezamenlijke woning over te nemen. Over de lening is X een rente van 5% per jaar verschuldigd, die hij maandelijks achteraf dient te voldoen. In de periode van 2002 tot 2009 is de rente maandelijks betaald. In 2009 raakt X in financiële problemen en spreekt hij met de ouders af dat hij de rente niet meer maandelijks hoeft te betalen, maar dat de verschuldigde rente zal worden bijgeboekt op de lening. X houdt de bijboekingen van de rente bij de lening goed bij in zijn administratie.

Eind 2009 ontvangt X een schenking van zijn ouders die hij deels ter betaling van de verschuldigde rente verwerkt in de administratie van de geldlening.

De belastinginspecteur en X hebben een geschil over de vraag of de hypotheekrente door X kan worden afgetrokken in box 1 van de inkomstenbelasting. De belastinginspecteur stelt zich op het standpunt dat het bedrag aan rente is kwijtgescholden en daarom niet als hypotheekrente kan wordt afgetrokken. X stelt zich op het standpunt dat het bedrag dat is bijgeschreven op de lening van hem aan zijn ouders aftrekbaar is als hypotheekrente.

Het Gerechtshof in Arnhem stelt de X in het gelijk. Zij verwijst naar het besluit van de Staatssecretaris van 10 juni 2010, nr. DGB210/921, Stcrt. 2010, 8462 waarin onder meer het volgende staat vermeld:

7.4 Lening ouders aan kind

Renteaftrek bij het kind is ook mogelijk als de renteschuld aan de ouders wordt voldaan uit een schenking van de ouders (HR 6 maart 1991, nr. 26.956, BNB 1991/146). Maar renteaftrek bij het kind is echter niet mogelijk als die schenking een kwijtschelding inhoudt (HR 8 juni 1994, nr. 28.569, BNB 1994/238)”.

Het Gerechtshof oordeelt dat de rente door X zorgvuldig is geadministreerd en dat de jaarlijkse schenking wordt aangewend om de op de geldlening bijgeboekte rente te zuiveren. Het feit dat in deze casus geen sprake is van een zogenaamd “kasrondje” leidt niet tot de conclusie dat sprake is van een kwijtschelding.  De op de lening bijgeboekte rente kon worden afgetrokken.

In cassatie is de uitspraak van het Gerechtshof door de Hoge Raad in stand gelaten.

Conclusie

Op grond van de uitspraak kan geconcludeerd worden dat geschonken hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht in box 1, mits de verschuldigde rente zorgvuldig wordt geadministreerd en de schenking wordt gebruikt om de verschuldigde rente te zuiveren.

(bron: HR 3 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:809)