De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Save the date(s): Drieluik Kennismiddagen Omgevingswet najaar '17

Save the date(s): Drieluik Kennismiddagen Omgevingswet najaar '17

De Omgevingswet komt er nu echt aan! 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2019 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over de Omgevingswet. Zet de volgende donderdagen vast in uw agenda: 21 september, 12 oktober en 9 november 2017.Tijdens de kennismiddagen delen wij graag onze kennis over die onderwerpen, waarmee u vanaf 2019 bezig zult zijn. Iedere middag heeft een eige...
Leestijd 
Auteur artikel Maarten Baneke (uit dienst)
Gepubliceerd03 augustus 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
De Omgevingswet komt er nu echt aan! 2018 zal niet gehaald worden, maar om hierop in 2019 goed voorbereid te zijn, organiseren Dirkzwager advocaten & notarissen en SAB Adviseurs in ruimtelijke ontwikkeling een drieluik van kennismiddagen over de Omgevingswet. Zet de volgende donderdagen vast in uw agenda: 21 september, 12 oktober en 9 november 2017.

Tijdens de kennismiddagen delen wij graag onze kennis over die onderwerpen, waarmee u vanaf 2019 bezig zult zijn. Iedere middag heeft een eigen thema:

21 september 2017: De omgevingsvisie en het omgevingsplan in de praktijk
12 oktober 2017: Het omgevingsplan (met speciale aandacht voor milieunormering) en de omgevingsvergunning
9 november 2017: Grondexploitatie, onteigening en planschade

Na deze middagen heeft u een goed beeld van de ruimtelijke ordening onder de Omgevingswet. Bent u geïnteresseerd in één of wellicht alle onderwerpen? Voelt u zich vrij u voor één, twee of alle kennismiddagen in te schrijven!

Stand van zaken Omgevingswet
De behandeling van de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de AMvB’s. Aanbieding van de AMvB’s aan de Raad van State gebeurt gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet, zodat deze in samenhang kunnen worden beoordeeld.

Diepgang
Nu de inhoud van de ontwerp Invoeringswet en de onderliggende ontwerp AMvB’s bekend is kunnen we meer de diepte in duiken op verschillende onderdelen van de wet. De drie onderwerpen die wij voor u hebben geselecteerd, hebben betrekking op de belangrijkste ruimtelijke instrumenten, zoals de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. Ook de financiële kant van de nieuwe wetgeving is natuurlijk van groot belang voor de ruimtelijke ordeningspraktijk.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten, provincies, projectontwikkelaars, bouwbedrijven, aannemersbedrijven, woningcorporaties etc.

Op donderdag 21 september 2017 organiseren Dirkzwager en SAB de eerste Kennismiddag uit deze reeks met als onderwerp 'De omgevingsvisie en het omgevingsplan in de praktijk'.

Locatie
Let op, gewijzigd!
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving informeren wij u dat wij, gezien de grote opkomst, voor 21 september zijn uitgeweken naar het nabijgelegen Posttheater aan de Rosendaalsestraat 27 te Arnhem (op loopafstand van het kantoor van Dirkzwager). Houd er rekening mee dat het aantal parkeerplaatsen beperkt is; u kunt parkeren op het kantoorterrein van Dirkzwager, bij het nabijgelegen Posttheater of bij parkeergarage Velperpoort (u ontvangt van ons een uitrijdkaart). Gezien de grote opkomst voor deze Kennismiddag raden wij u sterk aan om te carpoolen of met het openbaar vervoer te reizen.

Programma 21 september
13.30 – 14.00 uur Ontvangst met koffie en thee
14.00 – 14.45 uur Jasper Molenaar (Dirkzwager) en Mariël Gerritsen (SAB): De Omgevingswet op hoofdlijnen met aandacht voor de Invoeringswet en de opzet van de AMvB’s
14.45 – 15.30 uur Henrike Francken (SAB): De Omgevingsvisie
15.30 – 15.45 uur Pauze
15.45 – 16.30 uur Jasper Molenaar en Maarten Baneke (Dirkzwager): Het Omgevingsplan
16.30 uur Borrel

Sprekers 21 september

Maarten Baneke is sinds 1982 advocaat en sinds 1987 werkzaam bij Dirkzwager. Maarten heeft ruime ervaring als advocaat voor overheden en bedrijven op het gebied van privaatrecht (gebiedsontwikkeling met alle bijkomende contractuele relaties, grondexploitatie, WVG, onrechtmatige overheidsdaad) en publiekrecht (ruimtelijke ordening, natuurbeschermingsrecht, energie, vergunningverlening, handhaving), zowel in advisering als in gerechtelijke procedures. Hij heeft ruime ervaring met projecten in delfstoffenwinning. Zijn opdrachtgevers zijn (nuts-)bedrijven, overheden (gemeenten, waterschappen), ontgronders en projectontwikkelaars.

Henrike Francken is werkzaam als senior-planoloog en projectleider bij SAB. Opgeleid als sociaal-geograaf is zij gewend om maatschappelijke ontwikkelingen vanuit een ruimtelijke invalshoek te bekijken én te vertalen naar visie en/of beleid. Deze kennis heeft zij reeds in diverse structuur-/omgevingsvisies toegepast, maar ook in specifieke opdrachten zoals een demografisch effectrapport.

Mariël Gerritsen is als senior-planoloog en projectleider bij SAB betrokken bij diverse grote en complexe gebiedsontwikkelingen. Als adviseur van met name overheden en grote private partijen is ze betrokken bij onder meer bestemmingsplannen en exploitatieplannen voor ruimtelijke ontwikkelingen in het stedelijk gebied. In lopende projecten adviseert ze over en anticipeert ze met enige regelmaat op de komst van de Omgevingswet.

Jasper Molenaar is advocaat bij Dirkzwager advocaten & notarissen. Jasper is sinds 2005 advocaat, hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager. Hij geeft regelmatig lezingen op het gebied van ruimtelijke ordening en volgt de ontwikkeling van de Omgevingswet vanaf de eerste consultatie op de voet. Hij heeft de afgelopen jaren dan ook al meerdere lezingen verzorgd over dit onderwerp.

Aanmelden
Aanmelden kan via info@sab.nl, o.v.v. de middag(en) van uw keuze. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie over de middag(en). Bij deelname ontvangt u desgewenst een certificaat dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.