De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Schrappen ongebruikte bouwtitels middels wijzigingsbevoegdheid niet onredelijk

Schrappen ongebruikte bouwtitels middels wijzigingsbevoegdheid niet onredelijk

Op 18 januari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:102) gedaan voor gemeenten die ongebruikte bouwtitels weg willen bestemmen. De Afdeling staat toe dat in een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen teneinde ongebruikte bouwtitels op termijn te kunnen schrappen.WijzigingsbevoegdheidDe uitspraak gaat over het bestemmingsplan “Nieuw-Haamstede” dat de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 3 maart 201...
Leestijd 
Auteur artikel Willyne van Osch (uit dienst)
Gepubliceerd24 januari 2017
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
Op 18 januari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een interessante uitspraak (ECLI:NL:RVS:2017:102) gedaan voor gemeenten die ongebruikte bouwtitels weg willen bestemmen. De Afdeling staat toe dat in een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid wordt opgenomen teneinde ongebruikte bouwtitels op termijn te kunnen schrappen.

Wijzigingsbevoegdheid
De uitspraak gaat over het bestemmingsplan “Nieuw-Haamstede” dat de raad van de gemeente Schouwen-Duiveland op 3 maart 2016 heeft vastgesteld. Het (hoofdzakelijk conserverende) plan voorziet in de volgende wijzigingsbevoegdheid:

“Burgemeester en wethouders kunnen met ingang van 22 oktober 2025 ter plaatse van de aanduiding "wetgevingszone - wijzigingsgebied - 1" het bestemmingsplan wijzigen door:
a. het maatvoeringsvlak "maximum aantal wooneenheden" van de verbeelding te verwijderen, in de gevallen dat een dergelijk maatvoeringsvlak is opgenomen, of
b. het aanduidingsvlak "vrijstaand" van de verbeelding te verwijderen in de gevallen dat geen maatvoeringsvlak "maximum aantal wooneenheden" is opgenomen.”

Met deze wijzigingsbevoegdheid kunnen bouwmogelijkheden die zijn overgenomen uit het vorige bestemmingsplan op termijn worden opgeheven indien daar geen gebruik van wordt gemaakt.

Keuze gemeenteraad
De wijzigingsbevoegdheid is in het bestemmingsplan opgenomen in verband met een structuurvisie, die erop aanstuurt individuele ongebruikte bouwtitels te schrappen uit bestemmingsplannen. Dit in verband met de Woonvisie en de woningmarkt in de regio Schouwen-Duivenland. Voordat een bouwtitel wordt geschrapt, dient volgens de structuurvisie te worden beoordeeld of er na het verwijderen van de bouwtitel nog sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Ook is het, uit het oogpunt van rechtszekerheid en om het planschaderisico te beperken, noodzakelijk dat de eigenaren van percelen gedurende een bepaalde periode in de gelegenheid worden gesteld om hun bouwmogelijkheden te benutten. Om die reden heeft de raad de keuze gemaakt om in het plan een wijzigingsbevoegdheid op te nemen die erop neerkomt dat bouwtitels tien jaar na het vaststellen van de structuurvisie kunnen worden geschrapt.

Oordeel Afdeling
De keuze van de gemeenteraad is naar het oordeel van de Afdeling niet onredelijk, gelet op de afweging in de structuurvisie en het door de raad gestelde belang van rechtszekerheid door een termijn op te nemen. Dit oordeel biedt mogelijkheden voor gemeenten die te maken hebben met ongewenste bouwtitels. Zij zouden deze bouwtitels op een vergelijkbare manier kunnen wegbestemmen.

Wilt u meer weten over het wegbestemmen van bouwtitels? Neem dan contact op met Willyne van Osch, advocaat sectie Overheid & Vastgoed.