1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Softwareproducent aansprakelijk voor fouten in software?

Softwareproducent aansprakelijk voor fouten in software?

Het Amerikaanse instituut voor informatieveiligheid SANS heeft haar jaarlijkse top 25 van gevaarlijkste softwarefouten gepubliceerd. In het bijbehorende persbericht roept de directeur van SANS gebruikers op softwareproducenten  aan te spreken en fouten niet langer te accepteren. Het bericht handelt over de Amerikaanse situatie. Naar Nederlands recht is een producent van software in beginsel op grond van wanprestatie gehouden gebreken in software te verhelpen, wanneer dankzij die gebreken de s...
Leestijd 
Auteur artikel Mark Jansen
Gepubliceerd 18 februari 2010
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Het Amerikaanse instituut voor informatieveiligheid SANS heeft haar jaarlijkse top 25 van gevaarlijkste softwarefouten gepubliceerd. In het bijbehorende persbericht roept de directeur van SANS gebruikers op softwareproducenten  aan te spreken en fouten niet langer te accepteren.

Het bericht handelt over de Amerikaanse situatie. Naar Nederlands recht is een producent van software in beginsel op grond van wanprestatie gehouden gebreken in software te verhelpen, wanneer dankzij die gebreken de software niet voldoet aan de vooraf overeengekomen specificaties.

De praktijk laat evenwel zien dat, via de algemene voorwaarden of licentievoorwaarden van de softwareproducent, tussen partijen vaak afwijkende afspraken worden gemaakt. Er worden dan in de voorwaarden bepalingen opgenomen als:

  • "het risico met betrekking tot de software gaat na levering over de op klant"

  • "producent staat er niet voor in dat de software zonder onderbreking, fouten of gebreken zal werken"

  • "producent staat er niet voor in dat gebreken worden hersteld"


In dergelijke overeenkomsten staat bovendien vaak dat een leverancier zich slechts hoeft in te spannen, in plaats van concreet resultaat te leveren. Ook is vaak een vergaande uitsluiting van aansprakelijkheid opgenomen. Een voorbeeld van zeer leveranciersvriendelijke voorwaarden zijn in Nederland [intlink id="273" type="post"]de voorwaarden van ICT~Office[/intlink] (ook wel nog bij hun oude naam [intlink id="273" type="post"]FENIT-voorwaarden[/intlink] genoemd).

Het herstel van gebreken in software is bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten dan ook niet (nauwelijks) af te dwingen. Afnemers van software dienen hierop bedacht te zijn.