Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Standaard algemene voorwaarden KNB en NVM geven geen recht op boete naast schadevergoeding

Standaard algemene voorwaarden KNB en NVM geven geen recht op boete naast schadevergoeding

Bij uitspraak van 28 augustus 2012 heeft het Hof Leeuwarden bepaald dat de algemene voorwaarden bij koopovereenkomsten zoals die door de KNB en de NVM zijn opgesteld recht geven op vergoeding van schade en daarbij het recht op de contractuele boete beperken. Mocht de schadevergoeding de boete overtreffen, dan vindt alleen uitkering van de schadevergoeding plaats.Op grond van artikel 6:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek treedt dat wat op grond van een boetebeding verschuldigd is in de plaats...
Leestijd 
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd 07 september 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Bij uitspraak van 28 augustus 2012 heeft het Hof Leeuwarden bepaald dat de algemene voorwaarden bij koopovereenkomsten zoals die door de KNB en de NVM zijn opgesteld recht geven op vergoeding van schade en daarbij het recht op de contractuele boete beperken. Mocht de schadevergoeding de boete overtreffen, dan vindt alleen uitkering van de schadevergoeding plaats.

Op grond van artikel 6:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek treedt dat wat op grond van een boetebeding verschuldigd is in de plaats van de schadevergoeding. Deze regel is van regelend recht, dit betekent dat partijen bij het sluiten van de overeenkomst hiervan af kunnen wijken. In de casus die door het hof werd berecht hebben partijen een koopovereenkomst gesloten waarbij een boetebeding was opgenomen en in algemene zin was opgemerkt dat hetgeen gebruikelijk is in koopovereenkomsten te regelen op de overeenkomst van toepassing was.

Op enig moment wordt door de koper niet afgenomen en wordt hij terzake door de verkoper in gebreke gesteld. Verkoper maakt aanspraak op de tien procent boetebepaling naast een schadevergoeding. De geclaimde schadevergoeding bleek bijna het dubbele van de boete te bedragen. Onder verwijzing naar de boetepalingen uit de NVM en KNB contracten gaat het hof er vanuit dat er wordt afgeweken van voornoemde wetsbepaling en dat aanspraak gemaakt kan worden op volledige schadevergoeding wanneer deze hoger is dan het boetebedrag. Dit betekent niet dat tevens recht bestaat op uitkering van het boetebedrag.

Mocht men dit laatste willen bereiken zal men dat expliciet overeen moeten komen in de koopovereenkomst. Daarbij valt wel te bedenken dat de rechter te allen tijde de mogelijkheid heeft om een contractueel overeengekomen boete te matigen.