De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Stikstofregistratiesysteem gaat van start

Stikstofregistratiesysteem gaat van start

Vanaf dinsdag 24 maart kan een natuurvergunning worden aangevraagd op basis van het stikstofregistratie systeem.
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 30 maart 2020
Laatst gewijzigd 30 maart 2020
Leestijd 

De Spoedwet Aanpak Stikstof voorziet in aanvullende instrumenten voor de aanpak van de stikstofproblematiek, namelijk door (onder andere) in de Wet natuurbescherming de mogelijkheid op te nemen om bij ministeriële regeling een drempelwaarde in te stellen of een stikstofregistratiesysteem. Daartoe is in december 2019 een concept Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur opgesteld. Daarin wordt geregeld dat initiatiefnemers met gebruikmaking van het stikstofregistratiesysteem toestemming kunnen verkrijgen voor een woningbouwproject ter realisatie van 75.000 woningen en een zevental infrastructuurprojecten. In een eerdere bijdrage hebben wij de werking van dit instrument al kort besproken.

 

Depositieruimte vereist

Voorwaarde voor het stikstofregistratiesysteem is dat er eerst depositieruimte wordt gecreëerd door bronmaatregelen die de stikstofuitstoot verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door de verlaging van de maximumsnelheid op rijkswegen naar 100km/uur, de warme sanering van de varkenshouderij en de andere samenstelling van veevoer. De door de maatregelen beschikbaar gekomen ruimte kan voor maximaal 70% worden besteed aan economische ontwikkelingen. Dit zijn de in de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur genoemde bouw van 75.000 woningen en een zevental infrastructuurprojecten. De overige 30% komt ten goede aan de natuur.

 

Wie het eerst komt, het eerst maalt

 

Als uitgangspunt bij de vergunningverlening voor de woningbouw geldt dat vergunningaanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling worden gekomen. Hierop is echter wel één uitzondering. Gedurende de eerste zes weken wordt alleen depositieruimte voor woondealprojecten (vanaf de eerste week) of grote woningbouwprojecten (100 woningen of meer, vanaf de derde week) gereserveerd. Na deze zes weken wordt ook ruimte voor overige woningbouwprojecten op volgorde van binnenkomst gereserveerd. Overige woningprojecten kunnen wel al vanaf de eerste week hun aanvraag indienen.

 

Natuurvergunningaanvraag

 

Op basis van het stikstofregistratiesysteem kunnen projectontwikkelaars van woningbouw direct een natuurvergunning aanvragen bij de provincie. Ook kan er een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente, waarvan de natuurvergunning deel uitmaakt. De gemeente moet vervolgens de natuurvergunning aanvragen bij de provincie. Voor welke route gekozen wordt is mede van belang voor de beslistermijnen. Overigens behoeven (woningbouw-)projecten zonder significant negatieve effecten op een Natura 2000-gebied géén natuurvergunning.

 

Wilt u meer weten over het stikstofregistratiesysteem, neem dan contact op met Jasper Molenaar en/of Bart de Haan.