De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Tegelen-jurisprudentie geldt WEL bij omgevingsvergunning (aanleg)werkzaamheden

Tegelen-jurisprudentie geldt WEL bij omgevingsvergunning (aanleg)werkzaamheden

De zogenoemde ‘Tegelen-jurisprudentie’ moet ook worden toegepast bij een omgevingsvergunning voor (aanleg)werkzaamheden (ofwel: een b-activiteit). Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de van de Raad van State van 8 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1131).Wat houdt de Tegelen-jurisprudentie in?De Tegelen-jurisprudentie geldt sinds 1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AA4296) en houdt kort gezegd het volgende in. Als op basis van een nieuw bestemmingsplan een beslissing op bezwaar is...
Leestijd 
Auteur artikel Kristy Tilleman (uit dienst)
Gepubliceerd27 juli 2015
Laatst gewijzigd16 april 2018
 
De zogenoemde ‘Tegelen-jurisprudentie’ moet ook worden toegepast bij een omgevingsvergunning voor (aanleg)werkzaamheden (ofwel: een b-activiteit). Dat volgt uit de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de van de Raad van State van 8 april 2015 (ECLI:NL:RVS:2015:1131).

Wat houdt de Tegelen-jurisprudentie in?

De Tegelen-jurisprudentie geldt sinds 1999 (ECLI:NL:RVS:1999:AA4296) en houdt kort gezegd het volgende in. Als op basis van een nieuw bestemmingsplan een beslissing op bezwaar is genomen voor een omgevingsvergunning, dan kan de latere vernietiging van dat (nieuwe) bestemmingsplan de rechtmatigheid van de verleende omgevingsvergunning niet meer aantasten. De omgevingsvergunning mag, ondanks de vernietiging van het bestemmingsplan waarop die vergunning is gebaseerd, gewoon worden gebruikt. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u graag naar een eerder artikel.

Oordeel Afdeling op 8 april 2015

De Tegelen-jurisprudentie geldt niet bij iedere omgevingsvergunning. De Afdeling heeft in deze uitspraak voor het eerst geoordeeld dat de Tegelen-jurisprudentie in ieder geval wel geldt bij de omgevingsvergunning voor (aanleg)werkzaamheden (zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder b Wabo, een zogenaamde b-activiteit).

Wanneer geldt de Tegelen-jurisprudentie nu wel en niet?

Na de uitspraak van de Afdeling van 8 april 2015 kan worden gezegd dat de Tegelen-jurisprudentie wel geldt bij omgevingsvergunningen voor bouwen (a-activiteiten) en nu dus ook bij omgevingsvergunningen voor (aanleg)werkzaamheden (b-activiteiten). Bij omgevingsvergunningen voor afwijking van het bestemmingsplan (c-activiteiten) geldt de Tegelen-jurisprudentie niet.

Anders gezegd: als een bestemmingsplan wordt vernietigd, dan tast dat niet de rechtmatigheid van de op basis van dat bestemmingsplan verleende omgevingsvergunning voor bouwen of de omgevingsvergunning voor (aanleg)werkzaamheden aan.

Een kleine kanttekening: de omgevingsvergunning zelf moet wel onherroepelijk zijn óf de beslissing op bezwaar met betrekking tot die omgevingsvergunning moet al zijn genomen.

Schorsing bestemmingsplan

Wilt u voorkomen dat u niets meer kunt doen tegen de omgevingsvergunning voor bouwen of voor de (aanleg)werkzaamheden? Dan is het van belang om tijdens de beroepstermijn van het bestemmingsplan een verzoek tot schorsing van dat bestemmingsplan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling in te dienen, zodat het bestemmingsplan niet in werking treedt voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. De aanvraag voor de omgevingsvergunning kan dan niet worden getoetst en worden verleend op basis van het nieuwe bestemmingplan.

Indien u vragen heeft over het voorgaande, dan kunt u contact opnemen met Kristy Tilleman, advocaat bestuursrecht en omgevingsrecht op de sectie Overheid & Vastgoed.