1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Ter beschikking gestelde leaseauto is geen onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde

Ter beschikking gestelde leaseauto is geen onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde in een recent arrest dat een aan een werknemer ter beschikking gestelde leaseauto geen onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde is.
Leestijd 
Auteur artikel Anton Sijbring
Gepubliceerd 01 november 2021
Laatst gewijzigd 01 november 2021
 

Wat speelde er?

De werknemer in kwestie is 1985 in dienst getreden bij Ericsson, een rechtsvoorganger van VodafoneZiggo. In 2005 is door Ericsson aan deze werknemer een leaseauto ter beschikking gesteld. Ericsson heeft de werknemer daarbij schriftelijk laten weten dat een eigen bijdrage betaald moest worden in verband met privégebruik en daarbij is ook het toekenningscriterium voor de leaseauto vermeld: 12.000 zakelijke kilometers of meer per jaar. Dit criterium is door Ericsson twee keer gecontroleerd, maar daarna niet meer.

Ericsson is in 2013 overgenomen door Vodafone. In de schriftelijke arbeidsovereenkomst met Vodafone is opgenomen dat de werknemer voor de duur van zijn huidige leasecontract zijn recht op de leaseauto behoudt. Na afloop van dat contract zal echter opnieuw beoordeeld worden of de werknemer in aanmerking komt voor een leaseauto.

In 2017 is Vodafone gaan samenwerken met Ziggo. In dat kader is de werknemer begin 2018 medegedeeld dat zijn formele werkgever ongewijzigd blijft en dat een besluit is genomen over de voorgenomen wijziging in de organisatiestructuur en het locatiebeleid. Ook is medegedeeld dat de arbeidsvoorwaarden vooralsnog niet gewijzigd worden, maar dat het de verwachting is dat er later in het jaar harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden (waaronder het mobiliteitsbeleid) zal plaatsvinden.

Later in 2018 heeft VodafoneZiggo de werknemer per brief laten weten dat er een nieuw mobiliteitsbeleid geldt, een en ander met instemming van de ondernemingsraad van Vodafone. De werknemer komt daarom niet meer in aanmerking voor een leaseauto, wel is er een overgangsregeling van toepassing. De werknemer heeft zijn auto per 1 januari 2019 ingeleverd. In de gerechtelijke procedure vordert de werknemer onder andere voor recht te verklaren dat het ter beschikking stellen van een leaseauto een onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde is en dat het eenzijdig wijzigen van die voorwaarde niet rechtsgeldig is.

Beoordeling van het gerechtshof

Het hof stelt voorop dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bij een relatief grote werkgever. Of het in het voordeel van werknemer is dat hij gedurende late tijd - namelijk 13,5 jaar - de beschikking heeft gehad over een leaseauto die hij ook privé mocht gebruiken, is afhankelijk van de overige omstandigheden van het geval en is in belangrijke mate afhankelijk van de inhoud van de gedragslijn ten aanzien van de leaseauto en wat werkgever en werknemer daarover hebben verklaard.

Vervolgens concludeert het hof dat duidelijk is dat de werknemer de leaseauto toegekend heeft gekregen, omdat hij meer dan 12.000 zakelijke kilometers per jaar reed. Dat Ericsson deze kilometers gedurende de eerste jaren van het dienstverband twee keer heeft gecontroleerd en daarna niet meer, betekent volgens het hof niet dat die voorwaarde daarmee is komen te vervallen.

Verder is volgens het hof van belang dat bij de overname van Ericsson door Vodafone aan de werknemer is medegedeeld dat de werknemer voor de duur van zijn huidige leasecontract de leaseauto zal behouden. Echter, ook is er aan de werknemer medegedeeld dat na afloop van het leasecontract opnieuw zal worden beoordeeld of de werknemer in aanmerking komt voor een leaseauto en dat het leaseauto criterium was gebaseerd op het aantal zakelijke kilometers. Verder is in 2018 – toen Vodafone en Ziggo zijn gaan samenwerken – aan de werknemer medegedeeld dat harmonisatie van het mobiliteitsbeleid zal plaatsvinden, waarbij ook de gevolgen daarvan aan de werknemer kenbaar zijn gemaakt. Het hof concludeert dat Vodafone bij herhaling heeft gecommuniceerd dat het verstrekken van een leaseauto aan voorwaarden was gebonden.

Ook vindt het hof het belangrijk dat de werknemer niet aan Vodafone heeft laten weten dat hij een andere mening had over het al dan niet toekennen van een leaseauto, hoewel daar – in één geval door Ericsson – wel expliciet naar was gevraagd. Ook hecht het hof waarde aan het feit dat door de ondernemingsraad van Vodafone is ingestemd met het nieuwe mobiliteitsbeleid en dat dit beleid (ook) voor alle andere werknemers van Vodafone geldt, waaronder ook collega’s afkomstig van Ericsson.

Al het voorgaande afwegende komt het hof tot de conclusie dat geen sprake is van een onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde ten aanzien van de leaseauto.

Conclusie

Uit deze uitspraak blijkt duidelijk de conclusie dat het als werkgever erg belangrijk is te blijven communiceren bij wijzigingen in het mobiliteitsbeleid. Dat geldt met name voor de voorwaarden die gelden voor toekenning en het behoud van een leaseauto. Doordat in deze casus de (opvolgend) werkgevers steeds communiceerden dat de toekenning van een leaseauto aan voorwaarden is verbonden, kon niet worden geconcludeerd dat sprake was van een onvoorwaardelijke arbeidsvoorwaarde ten aanzien van die leaseauto.

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen? Twijfel dan niet om contact met ons op te nemen.

Link naar het arrest.