1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Tijdelijke aangepast vormvoorschrift testament in coronatijd

Tijdelijke aangepast vormvoorschrift testament in coronatijd

Het kabinet stemt in met een noodwet voor het passeren van een testament op afstand. De verwachting is dat de noodwet met terugwerkende kracht geldt voor alle testamenten die in de coronatijd zijn gemaakt.
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 06 april 2020
Laatst gewijzigd 06 april 2020

Zoals in het artikel 'De gevolgen van corona voor het passeren van een testament' is beschreven moet een testament in bijzijn van een notaris worden ondertekend. In deze tijd waar veel mensen thuis in quarantaine zitten, verzorgingshuizen zijn gesloten en mensen geïsoleerd in het ziekenhuis liggen is dat een probleem.

Videobelverbinding 

Een testament maken via een videobelverbinding ligt niet in de wet verankerd. Strikt juridisch gezien is het dus niet mogelijk om een testament via deze manier te maken. Indien uit nood testamenten toch op deze manier worden gemaakt is het niet zeker dat ze juridisch als geldig worden aangemerkt. Het al dan niet geldig zijn van zo’n testament kan dan onderdeel worden van een juridische procedure.

Het kabinet stemt in met noodwet 

De EPN, de vereniging voor erfrechtspecialisten, heeft de minister gevraagd om met een noodwet te komen, waardoor het toch mogelijk wordt om via een videobelverbinding een geldig testament te maken. Op 3 april 2020 heeft het kabinet ingestemd met zo’n noodwet.

Passeren testament op afstand

Het is goed dat in deze onzekere tijd duidelijkheid wordt gegeven over de juridische geldigheid van een testament dat via een videobelverbinding is gemaakt. Veel mensen willen juist in deze tijd hun zaken goed vast leggen. Het is daarom belangrijk dat het coronavirus niet langer het regelen van belangrijke zaken, zoals het opstellen van een testament, belet. Ook als de cliënt niet naar kantoor kan komen of de notaris niet naar de cliënt toe kan gaan kan straks een geldig testament worden gemaakt.

Het is nog niet duidelijk wanneer de noodwet ingaat en hoe hij precies gaat luiden. De verwachting is dat de noodwet met terugwerkende kracht geldt voor alle testamenten die in de coronatijd zijn gemaakt.