1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Transitiewet omgevingsrecht ingediend bij Tweede Kamer

Transitiewet omgevingsrecht ingediend bij Tweede Kamer

Op 6 september is het wetsvoorstel voor wijziging van de Crisis- en herstelwet (transitiewet Omgevingswet) ingediend bij de Tweede Kamer. De wijzigingen moeten onder meer woningbouw versnellen en duurzame ontwikkelingen faciliteren.
Leestijd 
Auteur artikel Marleen Vermeulen
Gepubliceerd 17 september 2018
Laatst gewijzigd 17 september 2018

De Crisis- en herstelwet wordt in zijn huidige vorm al gebruikt om te experimenteren met instrumenten uit de Omgevingswet. Zo is er nu al de mogelijkheid om vooruitlopend op het omgevingsplan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte vast te stellen dat meer integrale, globale en flexibele planvormen faciliteert.

Het wetsvoorstel voor wijzing van de Crisis- en herstelwet heeft als doel om de experimenteermogelijkheden van de Crisis- en herstelwet verder te verruimen, zodat vooruitlopend op de Omgevingswet nog eenvoudiger en uitgebreider kan worden geëxperimenteerd met de instrumenten uit de Omgevingswet. Dit is nodig voor bijvoorbeeld het realiseren van de woningbouwopgave en de energietransitie. Het wetsvoorstel voorziet in een versnelling van de aanwijzingsprocedure voor het toevoegen van nieuwe projecten, een wijziging van de toelatingscriteria, een verbreding van de reikwijdte van dergelijke experimenten, doordat er van meer wetten kan worden afgeweken, en het vergroten van de gebruiksmogelijkheden van het projectuitvoeringsbesluit. Het wetsvoorstel vereenvoudigt onder meer vergunningprocedures. Dit levert bij woningbouwprojecten al gauw een versnelling van zes maanden op.

De Crisis- en herstelwet wordt, aldus de wetgever, een steeds belangrijker instrument voor de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. In aanloop naar de Omgevingswet is eerder al de actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen afgeschaft. Gemeenten hoeven nu niet meer te werken aan het elke tien jaar actualiseren van bestemmingsplannen en kunnen hun energie steken in het voorbereiden van omgevingsplannen.