Zoeken
  1. U contracteert met de overheid (2)

U contracteert met de overheid (2)

De structuur van de overheidWanneer u zaken doet met een decentrale overheid zoals de gemeente of een provincie is het goed om u ervan bewust te zijn dat er, net als bij “gewone” bedrijven, een verdeling van bevoegdheden is. Nemen we als voorbeeld de gemeente dan zijn daar verschillende organen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad vertegenwoordigd de hele bevolking van de gemeente. De gemeenteraad is bevoegd om op diverse onderwerpen...
Artikel | 30 november 2015 | Dirkzwager
De structuur van de overheid

Wanneer u zaken doet met een decentrale overheid zoals de gemeente of een provincie is het goed om u ervan bewust te zijn dat er, net als bij “gewone” bedrijven, een verdeling van bevoegdheden is. Nemen we als voorbeeld de gemeente dan zijn daar verschillende organen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester. De gemeenteraad vertegenwoordigd de hele bevolking van de gemeente. De gemeenteraad is bevoegd om op diverse onderwerpen te beslissen. De gemeenteraad handelt (net als de Tweede Kamer op nationaal niveau) onafhankelijk ten opzichte van de “regering” (het College, zie hierna). Als we hier de vergelijking met het bedrijf maken dan is de gemeenteraad de algemene ledenvergadering van een besloten of naamloze vennootschap.

Naast de gemeenteraad bestaat er op gemeentelijk niveau het College van Burgemeester en Wethouders. Het College is te vergelijken met “de regering” op nationaal niveau en “het bestuur” van een besloten of naamloze vennootschap. Het college voert het dagelijks bestuur van de gemeente. Ook is het college bevoegd om tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten. Dit is met name voor u als ondernemer van belang omdat u nu weet dat er over het aangaan van (bijvoorbeeld) een contract met u, wordt besloten door het College van Burgemeester en Wethouders.

Tot slot is er de rol van burgemeester. De burgemeester vertegenwoordigd de gemeente in en buiten rechten. Dat betekent dat wanneer er een contract daadwerkelijk wordt gesloten, het contract door – althans namens – de burgemeester van de betreffende gemeente zal moeten worden ondertekend. Maken we ook hier de vergelijking met de nationale overheid en het bedrijfsleven, dan is de rol van de Burgemeester te vergelijken met die van de Koning en die van een directeur.

Afronding

Wanneer u dus met een gemeente onderhandelt over een contract dan moet u zich er goed van bewust zijn wie u aan de overkant van de tafel treft. In de meeste gevallen zullen eerst ambtenaren van de betreffende (vak)afdeling gesprekken met u voeren. Wanneer zij met u tot overeenstemming zijn gekomen is de gemeente daaraan in beginsel niet gebonden. De ambtenaren zijn immers niet bevoegd om de gemeente te vertegenwoordigen en ook niet bevoegd om te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen. Omdat u deze bevoegdheidsverdeling uit de wet (in dit geval de Gemeentewet) kunt kennen, kunt u zich er niet op beroepen dat u erop vertrouwde dat de betreffende ambtenaar bevoegd zou zijn om de gemeente aan het door u gewenste contract te binden.

Heeft u in de onderhandelingen ook contact met een wethouder of de burgemeester? Dan kunnen de zaken weer anders komen te liggen. Heeft u vragen over onderhandelingen met de gemeente? Neem contact op met mr. Charlotte Raaimakers, advocaat Overheid & Vastgoed te Nijmegen.