Zoeken
  1. Uitkomsten onderzoek Radboud Universiteit huwelijksvoorwaarden

Uitkomsten onderzoek Radboud Universiteit huwelijksvoorwaarden

De Radboud Universiteit Nijmegen doet al decennia onderzoek naar de ontwikkeling in de praktijk van huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (bij geregistreerd partners). Dit zijn door de notaris vastgelegde voorwaarden die zien op vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dergelijke voorwaarden kunnen voorafgaand aan of gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden opgemaakt. Eind december 2012 werden de resultaten van dit onderzoek gepresentee...
Artikel | 23 januari 2013 | Dirkzwager
De Radboud Universiteit Nijmegen doet al decennia onderzoek naar de ontwikkeling in de praktijk van huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden (bij geregistreerd partners). Dit zijn door de notaris vastgelegde voorwaarden die zien op vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dergelijke voorwaarden kunnen voorafgaand aan of gedurende het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden opgemaakt. Eind december 2012 werden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd die zien op de periode 2004-2009 en gepubliceerd in het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (143 afl. 6956, pag. 943 - 953).

De eindconclusie wordt getrokken dat het “koude regime” behoorlijk in opmars is. Van koude huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden is sprake als iedere vermogensrechtelijke gemeenschap is uitgesloten zonder dat sprake is van een periodieke verrekenplicht althans slechts een finale verrekenplicht aan de orde is bij overlijden.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat in de periode 2004 - 2009:

  • Het aantal huwelijken is gedaald alsmede het aantal echtscheidingen;

  • Het aantal partnerschapsregistraties is gestegen;

  • Ongeveer driekwart van de stellen die huwen of een geregistreerd partnerschap aangaan, dat doen in gemeenschap van goederen. Een kwart van de stellen laat derhalve huwelijks- dan wel partnerschapsvoorwaarden opstellen;

  • Van dat kwart van de stellen dat kiest voor het opmaken van huwelijks- danwel partnerschapsvoorwaarden doet het ruime merendeel dat voorafgaand aan het huwelijk of geregistreerd partnerschap;

  • Voorwaarden die staande het huwelijk of het geregistreerd partnerschap worden opgemaakt, bevatten iets minder snel een koud regime;

  • Niet is gebleken dat geregistreerde partners vaker koude uitsluiting overeen komen dan stellen die een huwelijk sluiten.


Op termijn presenteert de Radboud Universiteit als gevolg van dit onderzoek nog meer cijfers, waaronder die over pensioenclausules. Wij houden u hiervan op de hoogte.