De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Update: proefproces over vrije artsenkeuze

Update: proefproces over vrije artsenkeuze

Op 12 november 2018 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in de procedure die de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze is gestart over het recht op vrije artsenkeuze als bedoeld in artikel 13 Zvw. De vier grootste zorgverzekeraars van Nederland (VGZ, Menzis, Zilveren Kruis en CZ) verweerden zich. De uitspraak volgt naar verwachting op 1 februari 2019. Inmiddels mengt ook Den Haag zich in het debat.
Auteur artikel Pascalle Boerrigter
Gepubliceerd 14 november 2018
Laatst gewijzigd 15 november 2018
Leestijd 

Waar gaat het proefproces van de Stichting VA om?

In de blog van 8 november 2018 legden wij al uit dat er bij dit proefproces veel op het spel staat. Het recht op vrije artsenkeuze is een fundamenteel en belangrijk recht, niet alleen voor individuele patiënten, maar ook voor ons zorgstelsel als zodanig. Om marktwerking in de zorg te laten slagen, is een zeker machtsevenwicht tussen patiënt, verzekeraar en zorgaanbieder nodig. Afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze verstoort dat evenwicht. Bovendien kunnen nieuwe, veelal niet-gecontracteerde aanbieders de markt moeilijker betreden als de zorgverzekeraars hen geen marktconforme vergoeding hoeven te betalen. Dat gaat ten koste van innovatie, kwaliteit en doelmatigheid in de zorg.

Lobby van zorgverzekeraars in Den Haag

Zorgverzekeraars zijn het recht op vrije artsenkeuze liever kwijt dan rijk en blijken hierover ook te lobbyen in Den Haag. Kort voor de mondelinge behandeling kopten verschillende media dat minister De Jonge nadenkt over afschaffing van het recht op vrije artsenkeuze. Daarbij worden dezelfde ondeugdelijke argumenten gebruik als in 2014, toen óók voor afschaffing van het in artikel 13 Zvw vervatte recht op vrije artsenkeuze werd gepleit. Er kwam zelfs een wetsvoorstel om de mogelijkheid van patiënten om naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan fors in te perken. De Eerste Kamer heeft destijds tégen de beoogde wetsherziening en tégen de toekenning van meer sturingsinstrumenten aan zorgverzekeraars gestemd.

Welke richting Den Haag nu op zal gaan, is lastig te voorspellen. Het is in ieder geval te hopen dat de argumenten van de zorgverzekeraars nog eens kritisch tegen het licht worden gehouden. Tot een eventuele wetswijziging blijft het recht op vrije artsenkeuze besloten in artikel 13 Zvw. Wij wachten de uitspraak van de Rechtbank Gelderland over de uitleg van dit artikel af.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website van de Stichting VA. Ook is er via deze link een informatiebrief uitgebracht met nadere informatie over de standpunten van de Stichting VA en het verweer van de zorgverzekeraars. Ook is onlangs in deze blog toegelicht waarom de weg die minister De Jonge op dit moment dreigt in te slaan, niet de juiste is.