De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Veilingwebsite valt niet onder de Drank- en Horecawet

Veilingwebsite valt niet onder de Drank- en Horecawet

Catawiki exploiteert een veilingwebsite, waarop zij de mogelijkheid biedt sterke drank te verkopen en te kopen. De burgemeester van Assen heeft een door de SlijtersUnie ingediend verzoek om handhavend op te treden wegens overtreding van de Drank- en Horecawet (Dhw) tegen Catawiki afgewezen.
Auteur artikelJasper Molenaar
Gepubliceerd09 april 2018
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 

De SlijtersUnie  komt op voor de belangen van haar leden en heeft daarbij eind 2016 het nodige succes gehad. In de uitspraken van de Afdeling van 28 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3453, ECLI:NL:RVS:2016:3451 en ECLI:NL:RVS:2016:3454) is geoordeeld dat in een slijterij in/bij een supermarkt altijd een leidinggevende aanwezig moet zijn. Als geen leidinggevende in de slijterij aanwezig is, dan is dit reden voor handhavend optreden op grond van de Dhw). Supermarkten waarin zich een slijterij bevindt, zullen er in 2017 (en uiteraard ook daarna) voor moeten zorgen dat niet alleen in de supermarkt, maar ook in de slijterij bij de supermarkt een leidinggevende aanwezig is *. Een actie van de Slijtersunie om ook veilingwebsite Catawiki aan te pakken is echter niet succesvol.

Veilingwebsite
Catawiki is gevestigd in Assen en exploiteert een veilingwebsite, waarop zij de mogelijkheid biedt sterke drank te verkopen en te kopen. De verkopers kunnen sterke drank in de vorm van zogenoemde kavels ter veiling aanbieden. Belangstellenden kunnen op de website biedingen plaatsen op de kavel. Degene die het hoogste bod heeft geplaatst kan een aangeboden kavel kopen. Catawiki is geen partij bij de koopovereenkomst. Catawiki heeft de sterke drank niet onder zich. De verkopers zorgen voor de levering en bezorging van de kavels. Catawiki heeft geen vergunning om het slijtersbedrijf uit te kunnen oefenen.

De SlijtersUnie heeft de burgemeester verzocht handhavend op te treden tegen Catawiki wegens overtreding van artikel 19, eerste lid, van de Dhw. Dit artikel luidt als volgt:
“Het is verboden, anders dan in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf […] gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterke drank en sterke drank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan huizen van particulieren. […]”.

De SlijtersUnie betoogt dat Catawiki artikel 19, eerste lid, van de Dhw overtreedt, omdat Catawiki verkoper en koper tot elkaar brengt en aldus gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterke drank.

Doen van aanbieding op de website is géén “bestelling” in de zin van de Dhw
De Afdeling constateert allereest dat in de Dhw geen definitie is opgenomen van het begrip “bestelling”. Ook in de geschiedenis van de totstandkoming van de Dhw is de betekenis van dit begrip niet geduid. Daarom is de rechtbank terecht aangesloten bij hetgeen daaronder in het spraakgebruik wordt verstaan. Volgens het Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal wordt onder het begrip ”bestelling” verstaan de opdracht tot levering en bezorging. Het doen van een bieding op een aangeboden kavel leidt naar het oordeel van de Afdeling niet rechtstreeks tot koop en levering of bezorging van die kavel en kan daarom niet gelijk worden gesteld aan het doen van een bestelling. Daarom biedt Catawiki door middel van haar website geen gelegenheid tot het doen van bestellingen voor sterke drank. De Afdeling volgt niet de ruime uitleg van artikel 19, eerste lid, van de Dhw die de SlijtersUnie bepleit. Die uitleg volgt niet uit de tekst van de bepaling en ook niet uit de geschiedenis van de totstandkoming van de bepaling. Het volgen van die uitleg zou strijd opleveren met het legaliteitsbeginsel dat is verwoord in artikel 5:4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Conclusie
Veilingwebsite Catawiki biedt geen gelegenheid tot het doen van bestellingen van sterke drank en niet in geschil is dat Catawiki geen sterke drank op bestelling aflevert of doet afleveren. Van een overtreding van de Dhw is dan ook geen sprake.

Heeft u vragen over handhaving of de toepassing van de Dhw? Neem contact op met Jasper Molenaar.

* Voor meer informatie over deze uitspraken wordt verwezen naar een eerder artikel dat wij hierover schreven. Overigens zijn deze uitspraken ook interessant, omdat hierin voor het eerst een correctie op het relativiteitsvereiste wordt toegepast. Hier hebben wij een apart artikel gewijd.