Zoeken
  1. Verandering in uw persoonlijke situatie? Let dan op uw testament!

Verandering in uw persoonlijke situatie? Let dan op uw testament!

Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, gaat u bijvoorbeeld trouwen of scheiden, dan is het verstandig uw testament te laten beoordelen. Een testament dient namelijk aan te sluiten op uw persoonlijke situatie! Een oud en niet passend testament kan leiden tot ongewenste situaties na uw overlijden. Dan is het namelijk de vraag wat u precies heeft bedoeld met het testament en of dit testament letterlijk moet worden uitgevoerd?De Hoge Raad heeft zich meerdere keren uitgesproken over de uit...
Artikel | 16 maart 2015 | Dirkzwager
Verandert er iets in uw persoonlijke situatie, gaat u bijvoorbeeld trouwen of scheiden, dan is het verstandig uw testament te laten beoordelen. Een testament dient namelijk aan te sluiten op uw persoonlijke situatie! Een oud en niet passend testament kan leiden tot ongewenste situaties na uw overlijden. Dan is het namelijk de vraag wat u precies heeft bedoeld met het testament en of dit testament letterlijk moet worden uitgevoerd?

De Hoge Raad heeft zich meerdere keren uitgesproken over de uitleg van een testament, zo ook op 11 oktober 2013. In die zaak had een vrouw na haar echtscheiding haar testament opgemaakt. Zij benoemde haar broer tot enig erfgenaam, want zij wilde niet dat haar ouders van haar zouden erven. De vrouw stond namelijk niet op goede voet met haar ouders. Dertien jaar later trouwde zij opnieuw, maar haar testament paste zij niet aan.

Na het overlijden van de vrouw vordert haar broer uitvoering van het testament. Hij stelt erfgenaam te zijn en recht te hebben op de erfenis.

De echtgenoot stelt echter dat de vrouw het testament had gemaakt om haar ouders te onterven. Zij heeft bij het opstellen van een testament niet stilgestaan bij de mogelijkheid van een toekomstig huwelijk, zodat het testament niet voor die situatie is geschreven. Daarbij zou de vrouw in de veronderstelling hebben verkeerd dat het testament door haar huwelijk geen werking meer had en dat haar echtgenoot enig erfgenaam was. De echtgenoot stelt daarbij dat uitvoering van het testament in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Volgens de echtgenoot is niet de broer de erfgenaam, maar is hij de erfgenaam van zijn echtgenote.

Volgens de Hoge Raad dient te worden gekeken naar de verhoudingen die het testament wilde regelen en naar de omstandigheden ten tijde van het opmaken van het testament. De vrouw had de wens om haar ouders niet te laten erven. Bij het opstellen van het testament is er niet gekeken naar toekomstige omstandigheden als bijvoorbeeld een nieuw huwelijk. Op het moment van het opmaken van het testament, was de benoeming van haar broer de mogelijkheid om haar ouders niet te laten erven. Het testament dient volgens de Hoge Raad zo te worden gelezen, dat deze niet geldt als er wel een alternatief ontstaat (bijvoorbeeld door hertrouwen).

Door deze uitspraak wordt duidelijk dat de Hoge Raad, in lijn met zijn vaste rechtspraak, als maatstaaf voor de uitleg van een testament niet alleen de zuiver grammaticale methode gebruikt. Er wordt bij de beoordeling ook rekening gehouden met de verhoudingen die het testament kennelijk heeft willen regelen en de omstandigheden waaronder dit is gebeurd. Laat daarom uw testament nakijken als er in uw persoonlijke situatie veranderingen plaatsvinden. In het hierboven beschreven voorbeeld loopt het goed af voor de echtgenoot. Echter een dergelijke onduidelijkheid voorkomen is natuurlijk beter!

Heeft u vragen over uw testament of overweegt u een testament op te maken? Neem dan contact met ons op.