De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Verboden onderverhuur geeft recht op schadevergoeding voor woningcorporatie

Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over schadevergoeding bij verboden onderverhuur van sociale woningen. In deze zaak verhuurde een Amsterdamse woningcorporatie sinds mei 2000 een sociale huurwoning aan een gezin voor € 355,61 per maand. De Algemene Voorwaarden die deel uitmaakten van de huurovereenkomst verboden dat de woning kon worden onderverhuurd zonder daartoe eerst toestemming te hebben gekregen van de verhuurder. Huurders hebben vanaf september 2003 de sociale h...
Leestijd 
Auteur artikel Dirkzwager
Gepubliceerd 06 maart 2009
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Recent heeft het Gerechtshof Amsterdam een arrest gewezen over schadevergoeding bij verboden onderverhuur van sociale woningen. In deze zaak verhuurde een Amsterdamse woningcorporatie sinds mei 2000 een sociale huurwoning aan een gezin voor € 355,61 per maand. De Algemene Voorwaarden die deel uitmaakten van de huurovereenkomst verboden dat de woning kon worden onderverhuurd zonder daartoe eerst toestemming te hebben gekregen van de verhuurder. Huurders hebben vanaf september 2003 de sociale huurwoning zonder toestemming van de verhuurder onderverhuurd aan een Russische vrouw voor € 800,- per maand. De verhuurder heeft hier lucht van gekregen en is vervolgens een procedure bij de kantonrechter gestart waarbij de verhuurder vorderde dat de huurovereenkomst zou worden ontbonden en dat de woning zou worden ontruimd wegens handelen in strijd met het huurcontract. Daarnaast heeft de verhuurder gevorderd dat de huurder(s) de uit onderverhuur genoten winst aan de verhuurder zouden betalen in de vorm van schadevergoeding.

De kantonrechter heeft de vorderingen van de verhuurder toegewezen met uitzondering van de betaling van de uit onderverhuur genoten winst. Dit omdat de verhuurder op grond van haar doelstellingen nooit een dergelijke hoge huurprijs had kunnen ontvangen en dit bedrag dus niet als schade aangemerkt kan worden. De schade voor de verhuurder kan volgens de kantonrechter door haar (sociale) doelstellingen nooit afgezet worden tegen de door de huurder(s) genoten winst. Voor toewijzing van schadevergoeding is dan ook geen ruimte. De verhuurder is hiertegen in beroep gegaan bij het Gerechtshof.

Het Hof heeft terzake overwogen dat er door de verboden onderverhuur inderdaad schade is ontstaan voor de verhuurder. Deze schade bestaat volgens het Hof met name uit extra kosten die de verhuurder zal moet maken om in voldoende mate de nadelen op te heffen die zijn verbonden aan de verboden onderverhuur. Hierbij kan gedacht worden aan het sneller realiseren van extra beschikbaarheid voor de woonbehoefte in de sociale huursector dan momenteel het geval is of het waarborgen van de leefbaarheid die wordt aangetast door onderverhuur. Het Hof stelt hierbij dat de schade moeilijk is vast te stellen, maar dat een schadeberekening op voet van artikel 6:104 BW (winstafdracht) in dit geval passend is. Dit houdt kort gezegd in dat de schade bestaat uit de volledige winst die is behaald door de toerekenbare tekortkoming van de huurder. Hieruit volgt dat de huurder de genoten winst van €12.778,- als schadevergoeding dient te betalen aan de verhuurder.

TIP!
Wanneer u als verhuurder geconfronteerd wordt met verboden onderverhuur is er in veel gevallen niet alleen ruimte voor ontbinding van de huurovereenkomst maar ook voor schadevergoeding.