1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verkeerde prijs vermeld in reclame

Verkeerde prijs vermeld in reclame? Juridische eisen aan prijsreclame

Welke juridische eisen zijn er voor prijsreclame? En wat als er een verkeerde prijs wordt vermeld in reclame?
Leestijd 
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 01 februari 2024
Laatst gewijzigd 01 februari 2024

Prijsreclame

Het vermelden van een verkeerde prijs in reclame kan juridisch gezien misleidend zijn. Indien er in reclame foute of op onwaarheden berustende informatie wordt verstrekt, bijvoorbeeld over de prijs of het bestaan van een specifiek prijsvoordeel, kan dat juridisch gezien misleidend worden geoordeeld.  

Verkeerde prijs?

Als door de verkeerde prijs de consument een aankoopbeslissing neemt die hij anders niet had genomen, is er in wezen sprake van 'manipulatie'. Hier kan ook aanleiding voor zijn, indien er (essentiële) informatie wordt weggelaten. Dan is sprake van een misleidende omissie. Dit is een vorm van misleidende reclame.

Praktijkvoorbeeld: reclame voor Tesla auto

Een recent praktijkvoorbeeld van prijsreclame op de website van Tesla laat zien hoe deze regels kunnen uitpakken. Eerst wordt geoordeeld dat sprake is van prijsreclame:

Nu in de uiting een product met een bijbehorende prijs wordt getoond is sprake van een uitnodiging tot aankoop. De uitnodiging tot aankoop is een bijzondere vorm van reclame die informatie bevat over het product dat het voorwerp van de uiting is en over de prijs daarvan, waardoor de consument in staat is een besluit over een transactie te nemen. Om die reden dient de bestreden uiting te worden aangemerkt als reclame in de zin van artikel 1 NRC, waarover de Commissie bevoegd is te oordelen.

Vervolgens komt de vraag aan de orde naar de misleiding:

In de verkoopprijs moeten op grond van het voorgaande alle onvermijdbare en voorzienbare kosten worden opgenomen, die de consument verplicht moet betalen voor de aankoop van het product. Het tonen van de uiteindelijke prijs die de consument daadwerkelijk bij de aankoop betaalt, inclusief alle vooraf bekende bijkomende kosten, stelt de consument in staat de aangeduide prijs te beoordelen en te vergelijken met die van andere gelijksoortige producten en op basis van eenvoudige vergelijkingen weloverwogen keuzes te maken.

Geoordeeld wordt ook dat er vaste en onvermijdbare kosten zijn die vooraf bekend zijn, en Tesla deze als adverteerder deze kosten daarom reeds in de prijs dienen te verdisconteren.

De kosten zijn in dit geval niet in de getoonde prijs inbegrepen. Dat er kan worden doorgeklikt, maakt dit niet anders:

Dat de kosten zichtbaar worden als men doorgaat naar betalen op een vervolgpagina of zelf actief door middel van een aantal muisklikken een contante financieringsoptie zou selecteren, doet aan het voorgaande niet af. Aan de consument dient immers steeds een prijs inclusief deze aanvullende kosten te worden getoond.

Conclusie

In dit geval wordt niet de juiste prijs getoond in de reclame uiting, en wordt geoordeeld dat dit misleidend is.

Joost Becker, advocaat reclamerecht