De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Verklaring van geen bezwaar blijft voorlopig gehandhaafd

Verklaring van geen bezwaar blijft voorlopig gehandhaafd

Op 6 juli 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen.Zoals eerder op deze kennispagina aangekondigd beoogt dit wetsvoorstel het voorkomen en bestrijden van...
Auteur artikelDirkzwager
Gepubliceerd20 oktober 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Op 6 juli 2010 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen. Dit wetsvoorstel ziet onder meer op het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen.

Zoals eerder op deze kennispagina aangekondigd beoogt dit wetsvoorstel het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen te verbeteren. Voorgesteld wordt om het preventief toezicht, dat gebaseerd is op de verklaring van geen bezwaar, te vervangen door een nieuw systeem van doorlopende controle.

Eerdere verwachting was dat het wetsvoorstel op 1 januari 2011 in werking zou treden en daarmee de verklaring van geen bezwaar die nodig is bij de oprichting of statutenwijziging van een BV, NV of SE en voor oprichting van een SCE per die datum zou vervallen.

Het Ministerie van Justitie heeft echter aangegeven dat de verklaring van geen bezwaar die nodig is bij de oprichting of statutenwijziging van een BV, NV of SE en voor oprichting van een SCE ook na 31 december 2010 nog verplicht blijft.

Bij de invoering van het herziene toezicht op rechtspersonen zijn namelijk vertragingen opgetreden. Het huidige preventieve toezicht (de verklaring van geen bezwaar) wordt daarom pas afgeschaft als het herziene toezicht in werking treedt, om een lacune in het toezicht op rechtspersonen te voorkomen.
Beoordeel dit artikel