De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vertraging van veilingbod via internet is onvermijdelijk; alternatief: zaalbieden

Vertraging van veilingbod via internet is onvermijdelijk; alternatief: zaalbieden

Een veiling kan via het internet en tegelijkertijd in de zaal plaatsvinden, de zogenaamde hybride veiling. Met een klik op de biedknop op het scherm van de computer wordt online een bod uitgebracht, waarna in de veilingzaal een geluidssignaal klinkt. Ten gevolge van diverse factoren kan er tussen het klikken op de biedknop en het geluidssignaal dat in de veilingzaal klinkt een vertraging zitten. Hierdoor kunnen discussies ontstaan over welk bod het eerste was. Wanneer een bieder niet het risi...
Leestijd 
Auteur artikel Maaike Strutjen (uit dienst)
Gepubliceerd 10 december 2015
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Een veiling kan via het internet en tegelijkertijd in de zaal plaatsvinden, de zogenaamde hybride veiling. Met een klik op de biedknop op het scherm van de computer wordt online een bod uitgebracht, waarna in de veilingzaal een geluidssignaal klinkt. Ten gevolge van diverse factoren kan er tussen het klikken op de biedknop en het geluidssignaal dat in de veilingzaal klinkt een vertraging zitten. Hierdoor kunnen discussies ontstaan over welk bod het eerste was. Wanneer een bieder niet het risico wil lopen dat hij vanwege een vertraging in de internetverbinding achter het net vist, kan hij er als alternatief voor kiezen om zelf naar de veilingzaal te gaan en ter plaatse te bieden.

Casus

Ten overstaan van een notaris heeft er een executieveiling plaatsgevonden, waarbij onder meer het erfpachtrecht op een onroerende zaak werd geveild. X heeft in de afslagronde een bod uitgebracht via het internet door te klikken op de biedknop. Echter, het geluidssignaal in de veilingzaal klonk pas nadat er door een bieder uit de zaal was afgemijnd en de veilingmeester met zijn hamer had geslagen. Het erfpachtrecht is gegund en geleverd aan de bieder uit de veilingzaal. X is van mening dat hij eerder heeft afgemijnd dan de zaalbieder, maar dat zijn bod later in de veilingzaal is binnengekomen door vertraging in de internetverbinding. X heeft de notaris en het NIIV aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade. De vorderingen van X zijn door de rechtbank afgewezen.

Beslissend oordeel notaris

Artikel 2 lid 6 van de Algemene Veilingvoorwaarden 2006 luidt als volgt:

“Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en de uitleg of de toepassing van de veilingvoorwaarden tijdens de zitting, is – bij wijze van bindend advies – beslissend.” De notaris is dus aangewezen als degene die beslissend mag oordelen over de vraag welk bod als eerste was. Immers mag van een notaris verwacht worden dat hij objectief en deskundig handelt. De rechtbank heeft geoordeeld dat de veilingmeester, noch de notaris wisten of hadden moeten weten dat X al eerder op de biedknop zou hebben geklikt. De notaris mocht ervan uitgaan dat de zaalbieder als eerste had afgemijnd en hiermee heeft hij geen enkele zorgvuldigheidsnorm overtreden.

NIIV

De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) is een vanuit het notariaat opgerichte stichting met onder andere als taak het technisch faciliteren van deelname aan een door derden georganiseerde (executie)veiling. Volgens het NIIV is het onvermijdelijk dat er tussen het klikken op de biedknop en het geluidssignaal in de veilingzaal enige tijd zit. Die vertraging kan groter zijn ten gevolge van externe factoren zoals bijvoorbeeld een trage computer, een trage internetverbinding of storingen. Het is “all-in-the-game”.

De rechtbank acht het alleszins redelijk dat het NIIV door middel van algemene voorwaarden voorziet in een oplossing voor mogelijke discussies.

Ten slotte acht de rechtbank het van belang dat, wanneer een bieder niet het risico wil lopen dat hij door de met een internetbieding noodzakelijkerwijs gemoeide vertraging achter het net vist, hij ervoor kan kiezen zelf naar de veiling te gaan.