1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet op 1 januari 2022 lijkt reëel. Dat schrijft de minister voor Wonen en Milieu in haar brief van 20 mei 2020 aan de Eerste en Tweede Kamer.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 25 mei 2020
Laatst gewijzigd 25 mei 2020

Minister Ollongren heeft recentelijk aan de beide Kamers een inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet van 1 januari 2022 voorgesteld. Minister van Veldhoven concludeerde namelijk in een Kamerbrief van 1 april jl. dat de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2021 niet haalbaar was. Als belangrijkste redenen noemde de minister de recente ontwikkelingen rondom het coronavirus en de problemen bij de implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Deze beoogde datum zou voldoende ruimte moeten geven om het wetgevingsproces af te ronden, het DSO op te leveren, de regelgeving goed te implementeren en ermee te oefenen. Op dit moment staat de parlementaire behandeling van de Aanvullingswet natuur en het Aanvullingsbesluit door de Eerste Kamer nog op de planning. Vervolgens zal het Aanvullingsbesluit natuur aan de Afdeling advisering van de Raad van State moeten worden voorgelegd. Na verwerking van het advies kan het besluit worden vastgesteld en worden de regels in het DSO verwerkt. Na de zomer wil de minister het debat met de beide Kamers aangaan over het voorstel van de inwerkingtredingsdatum.