De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vormerkung beschermt niet tegen beslag onder koper

Vormerkung beschermt niet tegen beslag onder koper

Op grond van artikel 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is het mogelijk om een koopovereenkomst bij het kadaster in te laten schrijven. Gevolg van deze inschrijving is dat de overdracht van het verkochte onroerend goed niet kan worden gefrustreerd door, kort gezegd, een mogelijke tweede verkoop, vestigen van hypotheek, een onderbewindstelling, een inschrijving van een huur of verpachting, het vestigen van een kwalitatieve verplichting, een executoriaal- of conservatoirbeslag op het verko...
Leestijd 
Auteur artikel John Wijnmaalen MRICS
Gepubliceerd 24 januari 2011
Laatst gewijzigd 16 april 2018
 
Op grond van artikel 3 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek is het mogelijk om een koopovereenkomst bij het kadaster in te laten schrijven. Gevolg van deze inschrijving is dat de overdracht van het verkochte onroerend goed niet kan worden gefrustreerd door, kort gezegd, een mogelijke tweede verkoop, vestigen van hypotheek, een onderbewindstelling, een inschrijving van een huur of verpachting, het vestigen van een kwalitatieve verplichting, een executoriaal- of conservatoirbeslag op het verkochte, dan wel een faillissement of surseance van de verkoper. Bij arrest van 8 oktober 2010 [1], heeft de Hoge Raad bepaald dat voormelde opsomming limitatief is.Consequentie daarvan is dat een gelegd derdenbeslag ten laste van de verkoper onder de koper doel treft. Op grond van de koopovereenkomst is de koper verplicht om de koopsom aan de verkoper te voldoen bij de levering. Door onder de koper beslag te leggen, wordt de betaling aan verkoper gefrustreerd. Consequentie daarvan is dat de koper de koopsom niet aan de notaris kan betalen, zodat de overdracht op dat moment niet plaats kan vinden. De Hoge Raad geeft in het arrest aan dat deze situatie bij de totstandkoming van de wettelijke regeling door de wetgever onder ogen is gezien. Een en ander betekent dat uitsluitend met een wijziging van de wet dit probleem kan worden opgelost.


[1] LJN/BN 1252