Zoeken
  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vrijstelling bij schenking ouders aan kind

Vrijstelling bij schenking ouders aan kind

Als ouder mag u eenmalig € 50.000,- belastingvrij aan uw kinderen schenken voor de aankoop of verbetering van een woning. Maar is dat altijd verstandig? Dat kan een notaris samen met u beoordelen. Ruben Berentsen, notaris bij Dirkzwager, geeft regelmatig advies met betrekking tot de schenkingsvrijstelling. “Het gebeurt vaak dat er ouders langskomen die overwegen hun woning aan hun eigen kinderen te verkopen,” vertelt Ruben Berentsen. “Ook spreek ik veel cliënten wiens kind niet voldoende fina...
Auteur artikelRuben Berentsen
Gepubliceerd12 december 2010
Laatst gewijzigd16 april 2018
Leestijd 
Als ouder mag u eenmalig € 50.000,- belastingvrij aan uw kinderen schenken voor de aankoop of verbetering van een woning. Maar is dat altijd verstandig? Dat kan een notaris samen met u beoordelen. Ruben Berentsen, notaris bij Dirkzwager, geeft regelmatig advies met betrekking tot de schenkingsvrijstelling.

“Het gebeurt vaak dat er ouders langskomen die overwegen hun woning aan hun eigen kinderen te verkopen,” vertelt Ruben Berentsen. “Ook spreek ik veel cliënten wiens kind niet voldoende financiering kan krijgen om een woning te kopen. De ouders beschikken wel over voldoende geld en willen weten of ze hun kind financieel kunnen helpen.” Om de woningmarkt te stimuleren zijn de regels met betrekking tot schenkingen tegenwoordig wat losser. Zo hebben ouders sinds januari 2010 de mogelijkheid om hun kind eenmalig € 50.000,- te schenken, vrijgesteld van belasting. Mits het kind dat bedrag gebruikt voor ófwel de koop van een eigen woning, ófwel voor de betaling van eigen studie- of opleidingskosten, maar alleen als deze aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk.

Verruiming regeling
De minister van Financiën van het vorige kabinet heeft de regeling verruimd. Hij besloot dat de schenking ook gebruikt mag worden voor onderhoud of verbetering van de woning, dan wel voor de afkoop van rechten van erfpacht of opstal. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de schenking te gebruiken voor de aflossing van een hypotheekschuld. Berentsen: “Dat betekent dat ook dat kinderen die in het verleden al een woning hebben gekocht, met behulp van een schenking nu een deel van hun hypotheekschuld kunnen aflossen. Deze schenking moet bij notariële akte worden gedaan. Desgevraagd moet het kind wel kunnen aantonen waarvoor het geld is gebruikt.” De schenkingsregeling geldt overigens alleen voor kinderen tussen 18 en 35 jaar zijn. Berentsen heeft een oplossing voor het geval het kind ouder is, maar wel een jongere partner heeft: “In dat geval mag de schenking eventueel aan de partner worden gedaan, als die nog binnen die leeftijdsgrens valt.”

Vrijstelling belasting
“Voorwaarde voor de vrijstelling van belasting is dat het kind een aangifte voor de schenkbelasting indient en daarin een beroep op de vrijstelling doet,” licht de notaris de vrijstellingsregeling toe. “De aangifte moet per 1 maart van het jaar volgend op de schenking binnen zijn bij de belastingdienst. “ Jaarlijks mag een ouder verder € 5.000,- aan zoon of dochter schenken, vrijgesteld van schenkingsrecht. Daarvoor hoeft geen aangifte te worden gedaan. “Overigens zou ik aanraden ook hier voor een notariële akte te laten opmaken, wanneer je als ouders wil voorkomen dat het geld na een scheiding bij de schoondochter of schoonzoon terechtkomt,” benadrukt Berentsen.

Voor- en nadelen
“De regeling van schenkingsvrijstelling klinkt in eerste instantie heel aantrekkelijk,” aldus Berentsen. “In veel gevallen adviseer ik ook daarvan gebruik te maken. Maar het hangt af van een aantal factoren, zoals van het vermogen van de ouders en van het kind, van het inkomen van beide partijen en daarnaast van de persoonlijke wensen.” De regeling blijkt namelijk niet in alle gevallen even voordelig. Berentsen: “Als je als kind gebruikmaakt van zo’n schenking, moet je wel beseffen dat je het bedrag dat je geschonken krijgt niet meer voor de belastingdienst kunt opvoeren als eigen woningschuld. Met andere woorden: koop je een woning van € 200.000,- en zit daar een schenking in van € 50,000,- , dan kun je nog maar over € 150.000,- hypotheekrenteaftrek hanteren.

Liever lenen
Om die reden stelt de Dirkzwager notaris soms voor om geen schenking maar een lening aan te bieden. Want als het kind leent van de ouders en aan hen de rente betaalt, behoudt hij immers de hypotheekrenteaftrek. Maar ouders vinden het soms vervelend om aan hun kind, dat maar net de rente aan de bank kan betalen, ook nog rente te vragen. Berentsen: “Dat is meestal geen probleem. Je mag je kind namelijk jaarlijks een bedrag tot € 5.000,- schenken. Stel dat je € 50.000,- aan je zoon of dochter leent en die moet daar 6% rente over betalen. Dan gaat dat per jaar om € 3000,-. Dat bedrag mag de ouder dus gewoon schenken. Belangrijk is wel dat het kind die € 3.000,- eerst aan de ouder betaalt, al dan niet in maandelijkse termijnen. Je kunt de rente en schenking namelijk niet meteen tegen elkaar wegstrepen, want dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. Wel is het mogelijk dat je als ouder het geld voor de rente meteen aan het begin van het jaar schenkt. Als er maar daadwerkelijk rente wordt overgemaakt.”

Vastleggen lening
In het geval van een lening is het niet verplicht om naar de notaris te gaan, maar Berentsen zou het wel aanraden. Mocht het kind uiteindelijk de rente niet kunnen betalen, dan kunnen de ouders eventueel tot veiling overgaan. Veiling van het huis van je kind? “Nou ja, de soep wordt meestal niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend,” reageert Berentsen, “maar je hebt als ouders wel zekerheid wanneer je de lening laat vastleggen bij de notaris. Wij zijn de deskundigen die weten wat er zoal op papier kan worden gezet bij het aangaan van een geldlening.”

Toch schenken?
Er zijn redenen om toch voor een schenking in plaats van een lening te kiezen. Bijvoorbeeld als ouders in de toekomst een erfbelasting willen ontlopen. In dat geval is het gunstig om de voor- en nadelen van schenken of lenen tegen elkaar af te wegen. Het kan ook dat ouders hun eigen woning van bijvoorbeeld € 200.000,- aan hun kind willen doorverkopen voor € 150.000,-. Ook deze vorm van schenken keurt de minister goed. Over deze en andere mogelijkheden die de maatregel biedt, is het verstandig om u in een zo vroeg mogelijk stadium te laten informeren door uw Dirkzwager notaris.