1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vrijstellingen en tarieven erf- en schenkbelasting kalenderjaar 2020

Vrijstellingen en tarieven erf- en schenkbelasting kalenderjaar 2020

Of, en zo ja, hoeveel erfbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de overledene en van de waarde van de erfenis.
Leestijd 
Auteur artikel Inge Rutgers
Gepubliceerd 10 januari 2020
Laatst gewijzigd 10 januari 2020

Erfbelasting

In de onderstaande tabellen ziet u welke vrijstelling en welk tarief voor u van toepassing is indien meer dan de vrijstelling wordt verkregen.

Vrijstellingen erfbelasting

 Uw relatie met de overledene

 Hoogte van de vrijstelling

 Echtgeno(o)t(e), partner  € 661.328,-
 Kind, kleinkind  € 20.946,- 
 Gehandicapt kind  € 62.830,-
 Ouder*  € 49.603,-
 Overige erfgenaam   € 2.208,-


*Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen € 49.603,-. Erft één ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook € 49.603,-.

Tarieven erfbelasting

 Belaste deel van de erfenis

 Partner en kind

 Kleinkind  Overig 
 € 0 - € 126.723,- 10% 18% 30%
 € 126.723,- en meer 20% 36% 40%


Schenkbelasting

Of, en zo ja, hoeveel schenkbelasting u moet betalen, hangt af van uw relatie met de schenker en van de waarde van de schenking. In de onderstaande tabellen ziet u welke vrijstelling en welk tarief voor u van toepassing is indien meer dan de vrijstelling wordt verkregen.

Vrijstellingen schenkbelasting

 Uw relatie met de schenker

 Hoogte van de vrijstelling
 Kind  € 5.515,-
 Verhoging kind 18-40 jaar; bestedingsvrij  € 26.457,-
 Verhoging kind 18-40 jaar; studie  € 55.114,-
 Verhoging kind 18-40 jaar; eigen woning   € 103.643,-
 Overige verkrijger  € 2.208,-


Tarieven schenkbelasting

Belaste deel van de schenking

 Partner en kind  Kleinkind  Overig
 € 0 - € 126.723,-  10%  18%  30%
 € 126.723,- en meer  20%  36%  40%

Let op!

Verkrijgingen door partners worden voor de berekening van de erf- en schenkbelasting gezien als een verkrijging door één van de partners. De erf- of schenkbelasting wordt alsdan berekend naar de naaste verwantschap tussen de overledene/schenker en de verkrijger.