1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Vuurwerkverbod geldt niet!

Vuurwerkverbod geldt niet!

Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter het besluit van het college van burgemeester en wethouders, waarbij een vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum is opgelegd, geschorst (ECLI:NL:RBMNE:2014:6907). Dit betekent dat het vuurwerkverbod dus niet geldt.CasusHet college van burgemeester en wethouders wilde een vuurwerkverbod voor een winkel- en uitgaansgebied instellen tijdens de jaarwisseling. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit tot aanwijzing van e...
Leestijd 
Auteur artikel Kristy Tilleman (uit dienst)
Gepubliceerd 22 december 2014
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Afgelopen vrijdag heeft de voorzieningenrechter het besluit van het college van burgemeester en wethouders, waarbij een vuurwerkverbod in het centrum van Hilversum is opgelegd, geschorst (ECLI:NL:RBMNE:2014:6907). Dit betekent dat het vuurwerkverbod dus niet geldt.

Casus
Het college van burgemeester en wethouders wilde een vuurwerkverbod voor een winkel- en uitgaansgebied instellen tijdens de jaarwisseling. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit tot aanwijzing van een gebied in de stad genomen waar tijdens oud en nieuw geen vuurwerk mag worden afgestoken (het aanwijzingsbesluit). Het college van burgemeester en wethouders heeft dat besluit genomen op grond van artikel 2.7.3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hilversum 2010 (APV).

Oordeel voorzieningenrechter
De rechter zegt nu dat het college van burgemeester en wethouders dit aanwijzingsbesluit niet had mogen nemen, omdat het college daar niet toe bevoegd was. Volgens de voorzieningenrechter gaat het hier namelijk om handhaving van de openbare orde en dat is een exclusieve taak van alleen de burgemeester.

Dus wat heeft de rechter hier gedaan? De rechter heeft het aanwijzingsbesluit geschorst. En dat betekent dat het vuurwerkverbod in het centrum van de gemeente Hilversum niet geldt.

Normaal gesproken, als de rechter tot de conclusie komt dat een besluit onbevoegd is genomen, dan stelt hij het bevoegde bestuursorgaan in de gelegenheid om het besluit voor zijn rekening te nemen. Maar dat is in dit geval volgens de rechter niet mogelijk, omdat in de plaatselijke verordening niet staat dat burgemeester wel zo’n aanwijzingsbesluit over het afsteken van vuurwerk mag nemen.

Overigens laat de rechter in het midden of dat überhaupt in de plaatselijke verordening mag worden opgenomen. In Nederland hebben we namelijk ook landelijke regels over het afsteken van vuurwerk. In het landelijke Vuurwerkbesluit is juist bepaald dat het afsteken van vuurwerk is toegestaan rond de jaarwisseling, ook vanwege de traditie. En landelijke wettelijke regels mogen alleen maar worden ingeperkt als daar een wettelijke bevoegdheid voor is. Die is er nu niet.

Wat kan de gemeente Hilversum nu doen?
Volgens de rechter kan ook de burgemeester op basis van de huidige regelgeving dus niet zo’n aanwijzingsbesluit over het afsteken van vuurwerk nemen. De huidige regelgeving kan, zo kort voor de jaarwisseling, ook niet meer worden gewijzigd.
Wat de burgemeester wel zou kunnen doen, is eventueel een noodverordening opleggen. Maar dan moet hij wel kunnen aantonen dat het in dat gebied gaat om een echte noodsituatie gaat en dat er sprake is van buitengewone omstandigheden. Dat kan nog lastig worden.

Wat betekent dit voor andere gemeenten?
Zoals reeds gezegd is het besluit genomen op basis van de plaatselijke verordening. Voor die plaatselijke verordening is gebruik gemaakt van een model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Veel andere gemeenten hebben op basis daarvan ook een vuurwerkverbod ingesteld. Als belanghebbenden in die gemeenten ook naar de rechter stappen, dan is de kans aanwezig dat ook daar het vuurwerkverbod niet zal gelden.