1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wanneer gaat een levenstestament in?

Wanneer gaat een levenstestament in?

Steeds meer mensen maken een levenstestament. Hierin kunnen allerlei zaken worden geregeld voor de situatie dat iemand zijn belangen op bijvoorbeeld financieel en/of medisch gebied niet meer kan behartigen.In een levenstestament worden daarom verschillende volmachten opgenomen. Sommige mensen kiezen ervoor dat de volmacht meteen na ondertekening van de akte ingaat. Anderen geven er de voorkeur aan dat de volmacht pas ingaat als een arts heeft verklaard dat zijzelf niet meer in staat zijn om h...
Leestijd 
Auteur artikel Ineke Meuwese
Gepubliceerd 26 maart 2012
Laatst gewijzigd 16 april 2018
Steeds meer mensen maken een levenstestament. Hierin kunnen allerlei zaken worden geregeld voor de situatie dat iemand zijn belangen op bijvoorbeeld financieel en/of medisch gebied niet meer kan behartigen.

In een levenstestament worden daarom verschillende volmachten opgenomen. Sommige mensen kiezen ervoor dat de volmacht meteen na ondertekening van de akte ingaat. Anderen geven er de voorkeur aan dat de volmacht pas ingaat als een arts heeft verklaard dat zijzelf niet meer in staat zijn om hun eigen belangen te behartigen.

Tot voor kort was het moeilijk om een arts te vinden die een dergelijke verklaring wilde afleggen. Op 19 januari 2012 hebben de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA) het Protocol Wilsbekwaamheid getekend, waardoor aangesloten artsen kunnen worden geraadpleegd over de wilsbekwaamheid van cliënten.