De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Wanneer is sprake van onrechtmatig domeinnaam gebruik?

Wanneer is sprake van onrechtmatig domeinnaam gebruik?

Handelsnamen, domeinnamen en merken zijn juridisch nauw met elkaar verbonden. Een domeinnaam bevat doorgaans een merk of handelsnaam. Maar wanneer is een gebruikte domeinnaam verwarringwekkend t.o.v. een oudere handelsnaam of merk?
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 15 oktober 2020
Laatst gewijzigd 15 oktober 2020
Leestijd 

Domeinnamen

Over de juridische regels omtrent merken, handelsnamen en domeinnamen hebben wij vaker bericht. Dat geldt ook voor het gebruik waaronder het doorlinken van domeinnamen.

Wat nu als er op een bepaalde website onder een domeinnaam onterechte content staat? Wanneer is dat (domeinnaam)gebruik onrechtmatig?

Oudere merk- en handelsnaamrechten

In beginsel kan degene die aanspraak heeft op een ouder merk of oudere handelsnaam het gebruik van een jongere overeenstemmende, en verwarringswekkende, domeinnaam verbieden. Voor het inroepen van een merk is dan wel een merkregistratie vereist. Anders dan wel eens gedacht is voor de bescherming van een handelsnaam niet van belang onder welke naam een onderneming in het register staat vermeld, maar of die naam als handelsnaam gevoerd wordt.

Praktijkgeval

In de kwestie over Synthese iGGz was de vraag of de domeinnaam synthesezorg.nl onrechtmatig wordt gebruikt. Onder dat domein was een website actief waarop bepaalde mededelingen stonden over ‘meerdere strafbare feiten. De uitspraak waarin een beroep is gedaan op een handelsnaam en merk, is hier na te lezen.

Handelsnaamgebruik?

De eerste vraag die de rechter beantwoordt is of Synthese iGGz beschikt over handelsnaamrechten. Dat is zo, omdat zij de handelsnaam Synthese gebruikt. Ten overvloede wijst de voorzieningenrechter erop dat Synthese iGGz weliswaar in het register van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven onder vermelding van de handelsnaam Synthese iGGz B.V., maar dat voor bescherming als handelsnaam niet van belang is onder welke (handels)naam een onderneming in de registers wordt aangeduid, maar de naam waaronder de onderneming feitelijk wordt gedreven.

Oudere domeinnaam?

De domeinnaam www.synthesezorg.nl is weliswaar in 2013 is geregistreerd, maar gesteld noch gebleken is volgens de rechter dat deze door gedaagde feitelijk werd gebruikt vóór de oprichting van Synthese iGGz. Later is de inhoud van de website voor Synthese iGGz overgeheveld naar een andere website (met een koppelteken). In het kader van dit kort geding wordt er dan ook van uitgegaan dat sprake is van een handelsnaam, Synthese, die ouder is dan de domeinnaam www.synthesezorg.nl. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is “synthesezorg” een met de handelsnaam Synthese overeenstemmende naam.

Verwarringsgevaar

Er is volgens de kort geding rechter ook sprake van verwarringsgevaar.

Immers, toen [gedaagde] nog middellijk bestuurder was van Synthese iGGz, was het Synthese iGGz die de domeinnaam www.synthesezorg.nl en de betreffende e-mailadressen gebruikte. Door nu onder dezelfde domeinnaam een website te tonen met daarop de hiervoor onder 2.10 genoemde mededeling waarin onder meer wordt verwezen naar het bij [gedaagde] in gebruik zijnde e-mailadres met gelijkluidende extensie, is voorshands oordelend verwarringsgevaar aanwezig.
(...) Dit verwarring wekkende gebruik van de domeinnaam en de extensie is naar voorlopig oordeel onrechtmatig jegens Sythese iGGz. [gedaagde] suggereert met de uitlating op haar website dat “technisch onderzoek” plaatsvindt en dat “deze website tijdelijk [is] overgedragen aan de recherche” ten onrechte dat sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. [gedaagde] heeft weliswaar onweersproken aangevoerd dat sprake is van een onderzoek door de hostingprovider naar de huidige website www.synthese-zorg.nl van Synthese iGGz, maar van een strafrechtelijk onderzoek naar de website www.synthesezorg.nl is niet gebleken, zodat de op de website weergegeven informatie onjuist is en daarmee bij bezoekers van de website ten onrechte twijfel over de identiteit en betrouwbaarheid van “synthesezorg” en daarmee mogelijk ook van Synthese iGGz zaait.

Overdracht van de domeinnaam?

De voorzieningenrechter is weliswaar van oordeel dat de vordering tot overdracht van de domeinnaam www.synthesezorg.nl, zich niet leent voor toewijzing in kort geding gelet op het voorlopige karakter van deze beslissing, maar dat het offline zetten en houden van de website zo begrepen moet worden dat na ingeven van de domeinnaam een blanco scherm wordt getoond wel een toepasbare oplossing is.

Ook wordt gedaagde veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het gebruik van de naam Synthese en/of Synthese Zorg en/of enige naam met daarin de naam Synthese of een fonetisch gelijkluidende naam.

Joost Becker, advocaat intellectueel eigendom