1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. We hebben voorlopig weer een nieuwe datum om “naar uit te kijken”

We hebben voorlopig weer een nieuwe datum om “naar uit te kijken”

Minister De Jonge laat weten dat de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt bepaald op 1 januari 2023. Dat is geen verrassing, want 1 juli 2022 leek op voorhand al geen haalbare kaart vanwege de DSO-perikelen.
Leestijd 
Auteur artikel Jasper Molenaar
Gepubliceerd 25 februari 2022
Laatst gewijzigd 25 februari 2022

Ontwerp koninklijk besluit
Minister De Jonge heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief d.d. 24 februari 2022 de Voorhang ontwerp koninklijk besluit inwerkingtreding Omgevingswet aangeboden. Daarin wordt de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet bepaald op 1 januari 2023. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Toelichting op de keuze
In de voortgangsbrief d.d. 24 februari wordt de keuze voor de nieuwe invoeringsdatum toegelicht. De datum van 1 januari 2023 biedt de betrokken partijen in de uitvoeringspraktijk volgens de Minister de benodigde voorbereidingstijd en tijdige duidelijkheid over het definitieve tijdstip van inwerkingtreding, zodat de laatste noodzakelijke stappen gezet kunnen worden richting een zorgvuldige invoering van het stelsel. Het kabinet zal wachten met de voordracht van het koninklijk besluit aan de Koning tot de parlementaire behandeling volledig is afgerond en de beide Kamers met de datum hebben ingestemd. Deze datum biedt volgens de Minister, gelet op de planning van DSO-LV en de softwareleveranciers, voldoende ruimte voor bevoegde gezagen om een halfjaar te oefenen en in te regelen, en om het stelsel te laten werken.

Stabiliseringsperiode
Blijkens de aangescherpte Hoofdroute 2022 start per 1 april de zogenaamde “stabiliseringsperiode”. In deze periode worden er in beginsel geen nieuwe aanvullende functionaliteiten in het DSO-LV doorgevoerd. Vanaf 1 april wordt gezamenlijk met de bevoegde gezagen en in overleg met hun softwareleveranciers gedurende drie maanden indringend de gehele keten getest. Bevoegd gezagen hebben goed zicht op wat voor hen nodig is en zien erop toe dat voor 1 juli of zo spoedig mogelijk daarna, de noodzakelijke functionaliteiten worden geleverd zodat zij hun urgente gebiedsontwikkeling door kunnen laten gaan, zo blijkt uit de voortgangsbrief. Mocht het voor een bevoegd gezag onverhoopt in deze keten tegen zitten, dan maakt dit bevoegd gezag rond 1 juli de keuze voor tijdelijke maatregelen. Deze maatregelen zouden moeten borgen dat de wet verantwoord in werking kan treden. Wat die maatregelen dan zijn vermeldt de voortgangsbrief niet. In het schema onderaan deze bijdrage worden de mijlpalen van  weergegeven. Wij zijn benieuwd of dit kritieke pad haalbaar is en welke ICT-gerelateerde beren op de weg nog worden gezien door het Adviescollege ICT-toetsing.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet en/of het Opleidingscurriculum dat Dirkzwager heeft ontwikkeld om uw organisatie op de inwerkingtreding voor te bereiden? Neem contact op met Jasper Molenaar.

Aangescherpte hoofdroute 2022

Bron: www.rijksoverheid.nl