De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

  1. Home
  2. Kennis
  3. Artikelen
  4. Website gekopieerd?

Website gekopieerd?

Wanneer zijn er bij een ontwerp van een website oorspronkelijke keuzes gemaakt? En wanneer is sprake van een onrechtmatig kopie? Een recente uitspraak schept hierover duidelijkheid.
Auteur artikel Joost Becker
Gepubliceerd 19 maart 2019
Laatst gewijzigd 19 maart 2019
Leestijd 

Auteursrecht op websites

In deze zaak, die speelt tussen Nu Theorie en Turbo Theorie, stelt Nu Theorie dat Turbo Theorie inbreuk maakt op de auteursrechten van Nu theorie op haar website. Nu Theorie stelt dat Turbo Theorie "stelselmatig de (wijzigingen in de) grafische vormgeving van de website, de daarop geplaatste teksten en het logo van Nu Theorie overgenomen en verveelvoudigd op haar eigen website, terwijl de grafische vormgeving van de website van Nu Theorie, de daarop geplaatste teksten en haar logo auteursrechtelijk beschermd zijn. Telkens als Nu Theorie iets wijzigt aan haar website, volgt Turbo Theorie haar daarin."

Inbreuk?

Turbo Theorie zou dus inbreuk maken op genoemde auteursrechten op deze website en het gebruik van de teksten.

De rechtbank oordeelt als volgt over de hieronder staande punten, die van belang zijn voor het aannemen van inbreuk:

- gelijkenis?

Turbo Theorie betwist dat haar website inbreuk maakt, omdat er geen sprake is van overname van auteursrechtelijk beschermde trekken. Volgens Turbo Theorie is de gelijkenis van de beide websites het gevolg van het feit dat Nu Theorie de lesmethode en het bedrijfsconcept van Turbo Theorie heeft overgenomen. De rechtbank ziet dat echter anders: "De rechtbank ziet echter niet in waarom een identiek bedrijfsconcept voor cursussen voor rij-examens, die niet via de website maar op fysieke locaties worden gegeven, ook noodzakelijkerwijs zou moeten leiden tot grote gelijkenis van de vormgeving van de website. Dat beide websites promotie maken voor een zelfde soort cursus met een vergelijkbaar bedrijfsconcept, staat er niet aan in de weg dat het mogelijk is bij het ontwerpen daarvan oorspronkelijke keuzes te maken"

- websites van de concurrentie?

Turbo Theorie heeft ook aangevoerd dat de websites van beide partijen dezelfde trekken vertonen als websites van andere concurrenten. De vormgevingskenmerken waarvan Nu Theorie betoogt dat dat de oorspronkelijke trekken zijn die er voor zorgen dat haar website een auteursrechtelijk werk is, zijn volgens Turbo Theorie gangbaar in de branche. De rechtbank is het hiermee niet eens:

Voor zover Nu Theorie daarmee bedoelt te betogen dat het ontwerp van de website van Nu Theorie niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, faalt dat betoog. De rechtbank verwijst naar de in 4.5 weergegeven maatstaf voor bescherming als auteursrechtelijk werk. Nu Theorie heeft bij dagvaarding uitgebreid gemotiveerd welke oorspronkelijke keuzes er zijn gemaakt bij het ontwerp van haar vernieuwde website. De rechtbank stelt vast dat met name de keuze hardblauw en magenta als steunkleuren, de keuze voor een groot formaat foto van jongeren die opspringen tegen een zonnig blauwe lucht, bovenaan de homepage (als ‘banner’), de keuze voor de verticale positie van alle verschillende onderwerpen op de homepage, de plaatsing van een keuzemenu voor datum en locatie in voornoemde grote foto en drie naast elkaar geplaatste vensters voor reviews op verschillende social media, in combinatie met elkaar een eigen intellectuele schepping van het website-ontwerp maken. Aan het website-ontwerp komt derhalve auteursrechtelijke bescherming toe

- totaalindruk

De website van Turbo Theorie wekt volgens de rechtbank dezelfde totaalindruk als de vernieuwde website van Nu Theorie, omdat daarin dezelfde combinatie van kenmerkende trekken is gekozen als in de vernieuwde website: Daarbij springt met name in het oog dat Turbo Theorie ook een groot formaat fotobanner bovenaan de website is gaan gebruiken met een foto van opspringende, zonnebril-dragende jongeren tegen een blauwe lucht (eveneens met een afbeelding van een kampeerbusje), in combinatie met andere oorspronkelijke trekken van de website van Nu Theorie. Zo is ook gekozen voor gebruik van de steunkleuren hardblauw en magenta op de website en in het logo linksboven op de homepage, voor de plaatsing van een venster voor keuze van locatie en datum in de grote foto bovenaan de website, voor drie vensters met reviews op social media in dezelfde volgorde en een item met de titel “hoe verloopt de cursusdag”. Daarmee is sprake van een ontlening aan het werk van Nu Theorie, waarmee dezelfde totaalindruk wordt gewekt. Een en ander leidt tot de conclusie dat de website die Turbo Theorie in oktober 2017 openbaar is gaan maken, inbreuk maakt op de auteursrechten van Nu Theorie.

- logo's lijken teveel?
Ten aanzien van het logo dat Turbo Theorie in oktober 2017 is gaan gebruiken geldt volgens de rechtbank dat het gebruik daarvan bovenaan de hiervoor besproken inbreukmakende website, bijdraagt aan de vaststelling dat die website inbreuk maakt op de auteursrechten van Nu Theorie. Nu Theorie stelt zich ook op het standpunt dat het logo los van de bewuste website een inbreuk op haar auteursrecht vormt. Daarin volgt de rechtbank haar echter niet: "Het logo van Nu Theorie bestaat naast de keuze voor de kleuren hardblauw en magenta, mede uit woorden (“nutheorie” en “in één richting naar je theorie”) en uit keuzes in lettertype en een gehalveerde pijl. Het logo van Turbo Theorie bevat weliswaar dezelfde kleuren en kleurverdeling, maar bestaat grotendeels uit andere woorden (“turbotheorie.nl” en “Auto Theorie in 1 dag”) en vormgevingsaspecten. Daarmee wijkt de totaalindruk van het logo van Turbo Theorie als losstaand teken voldoende af van de totaalindruk van het logo van Nu Theorie. Van een auteursrechtinbreuk door het gebruik van het in 2.18 weergegeven logo op zich, is derhalve geen sprake."
Een en ander leidt er toe dat de rechtbank vaststelt dat Turbo Theorie inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Nu Theorie op het ontwerp van de website. Die website is dus gekopieerd.

Conclusie

Deze uitspraak laat zien dat hoewel er verschillen zitten in beide websites, de inbreuk toch vast staat omdat de totaalindruk indachtig de beschermde trekken hetzelfde is.
Tegen het kopiëren van websites kan dus worden opgetreden onder het auteursrecht.
Joost Becker, advocaat auteursrecht